DT 824, Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An
MENU

Hotline

0971298787

Email

thpsteel8787@gmail.com
Danh mục sản phẩm

BẢNG GIÁ THÉP HỘP 2022

+ Cung cấp sắt thép chất lượng cao.

+ Nguồn hàng đa dạng.

+ Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

+ Vận chuyển nhanh chóng.

+ Giá tốt nhất thị trường.

+ Hotline: 0971 298 787 - 0974 894 075


Dưới đây là bảng giá thép hộp được cập nhật mới ngày 6/9/2022 tại Thái Hòa Phát. Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0971 298 787 để được tư vấn miễn phí và báo giá tốt nhất.

Bảng giá thép hộp mạ kẽm - Thái Hòa Phát

Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Ánh Hòa

 Quy cách  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 13x26x0,8  2,5  150 21.500  53.750
 13x26x0,9  2,9  150 21.500  62.350
 13x26x1  3,2  150 21.500  68.800
 13x26x1,1  3,6  150 21.500  77.400
 13x26x1,2  3,8  150 21.500  81.700
 20x40x0,8  4  98 21.500  86.000
 20x40x0,9  4,5  98 21.500  96.750
 20x40x1  5  98 21.500  107.500
 20x40x1,1  5,4  98 21.500  116.100
 20x40x1,2  6  98 21.500  129.000
 20x40x1,4  6,7  98 21.500  144.050
 20x40x1,7  8,5  98 21.500  182.750
 25x50x0,8  5,5  50 21.500  118.250 
 25x50x0,9  5,8  50 21.500  124.700
 25x50x1  6,5  50 21.500  139.750
 25x50x1,1  6,8  50 21.500  146.200
 25x50x1,2  7,6  50 21.500  163.400
 25x50x1,4  8,7  50 21.500  187.050
 30x60x0,8  6,3  50 21.500  135.450
 30x60x0,9  6,8  50 21.500  146.200
 30x60x1  7,5  50 21.500  161.250
 30x60x1,1  8,4  50 21.500  180.600
 30x60x1,2  9,2  50 21.500  197.800
 30x60x1,4  10,4  50  21.500  223.600
 30x60x1,7  13  50 21.500
 279.500
 30x60x2  15,6  50 21.500  335.400
 30x90x1,05  11,2  50 21.500  240.800
 30x90x1,35  14  50 21.500  301.000
 30x90x1,65  17,2  50 21.500  369.800
 40x80x0,75  8,3  50 21.500  178.450
 40x80x0,85  9,3  50 21.500  199.950
 40x80x0,95  10,2  50 21.500  219.300
 40x80x1,05  11,5  50 21.500  247.250
 40x80x1,15  12,5  50 21.500  268.750
 40x80x1,35  14  50 21.500  301.000
 40x80x1,65  17,5  50 21.500  376.250
 40x80x1,95  21,5  50 21.500  462.250
 50x100x1,05  14,5  50 21.500  311.750
 50x100x1,15  15,5  50 21.500  333.250
 50x100x1,35  17,5  50 21.500  376.250
 50x100x1,65  22,5  50 21.500  483.750
 50x100x1,95  26,3  50 21.500  565.450
 60x120x1,35  21,5  20 21.500  462.250
 60x120x1,65  27,5  20 21.500  591.250
 60x120x1,95  32,17  20 21.500  691.655

Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm Ánh Hòa

Quy cách  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 14x14x0,8  1,75  200 21.500 37.625
 14x14x0,9  2,05  200 21.500 44.075
 14x14x1  2,2  200 21.500 47.300
 14x14x1,1  2,5  200 21.500 53.750
 20x20x0,8  2,5  100 21.500 53.750
 20x20x0,9  2,9  100 21.500 62.350
 20x20x1  3,15  100 21.500 67.725
 20x20x1,1  3,5  100 21.500 75.250
 20x20x1,2  3,8  100 21.500 81.700
 20x20x1,4  4,4  100 21.500 94.600
 25x25x0,8  3,3  100 21.500 70.950
 25x25x0,9  3,7  100 21.500 79.550
 25x25x1  4,1  100 21.500 88.150
 25x25x1,1  4,5  100 21.500 96.750
 25x25x1,2  4,9  100 21.500 105.350
 25x25x1,4  5,5  100 21.500 118.250
 30x30x0,8  4  100 21.500 86.000
 30x30x0,9  4,5  100 21.500 96.750
 30x30x1  5  100 21.500 107.500
 30x30x1,1  5,4  100 21.500 116.100
 30x30x1,2  6  100 21.500 129.000
 30x30x1,4  6,7  100 21.500 144.050
 30x30x1,7  8,5  100 21.500 182.750
 40x40x0,9  5,8  100 21.500 124.700
 40x40x1  6,8  100 21.500 146.200
 40x40x1,1  7,5  100 21.500 161.250
 40x40x1,2  8  100 21.500 172.000
 40x40x1,4  9,3  100 21.500 199.950
 40x40x1,7  11,5  100 21.500 247.250
 50x50x1,1  9,2  100 21.500 197.800
 50x50x1,4  11,6  100 21.500 249.400
 50x50x1,7  14,8  100 21.500 318.200
 50x50x 2  17,5  100 21.500 376.250
 75x75x1,4  17,5  25 21.500 376.250
 75x75x1,7  22  25 21.500 473.000
 90x90x1,4  21,26  16 21.500 457.090
 90x90x1,7  16,46  16 21.500 353.890
 90x90x2  29,48  16 21.500 633.820
 90x90x2,5  32,84  16 21.500 706.060
 100x100x1,4  23,65  16 21.500 508.475
 100x100x1,7  29,44  16 21.500 632.960
 100x100x2  32,8  16 21.500 705.200
 100x100x2,5  36,53  16 21.500 785.395

Bảng giá thép hộp đen

Bảng giá thép hộp chữ nhật (đen)

Quy Cách Độ Dày Kg/Cây Cây/Bó

Đơn giá Đã VAT

(Đ/Kg)

Giá cây Đã VAT

(Đ/Cây)

13x26 7 dem  2,46  105  21.000  51.660
13x26 8 dem  2,79  105  21.000  58.590
13x26 9 dem  3,12  105  21.000  65.520
13x26 1.0 ly  3,45  105  21.000  72.450 
13x26 1.1 ly  3,77  105  21.000  79.170 
13x26 1.2 ly  4,08  105  21.000  85.680 
13x26 1.4 ly  5,14  105  21.000  107.940 
20x40 7 dem  3,85  72  21.000  80.850 
20x40 8 dem  4,38  72  21.000  91.980 
20x40 9 dem  4,9  72  21.000  102.900 
20x40 1.0 ly   5,43  72  21.000  114.030 
20x40 1.1 ly  5,93  72  21.000  124.530 
20x40 1.2 ly  6,4  72  21.000  134.400 
20x40 1.4 ly  7,47  72  21.000  156.870 
20x40 1.5 ly  7,97  72  21.000  167.370 
20x40 1.8 ly  9,44  72  21.000  198.240 
20x40 2.0 ly  10,4  72  21.000  218.400 
25x50 8 dem  5,51  72  21.000  115.710 
25x50 9 dem  6,18  72  21.000  129.780 
25x50 1.0 ly  6,84  72  21.000  143.640 
25x50 1.1 ly  7,5  72  21.000  157.500 
25x50 1.2 ly  8,15  72  21.000  171.150 
25x50 1.4 ly  9,45  72  21.000  198.450 
25x50 1.5 ly  10,09  72  21.000  211.890 
25x50 1.8 ly 11,98  72  21.000  251.580 
25x50 2.0 ly 13,23  72  21.000  277.830 
25x50 2.5 ly  16,48  72  21.000  346.080 
30x60 7 dem  5,9  50  21.000  123.900 
30x60 8 dem  6,64  50  21.000  139.440 
30x60 9 dem  7,45  50  21.000  156.450 
30x60 1.0 ly  8,25  50  21.000  173.250 
30x60 1.1 ly  9,05  50  21.000  190.050 
30x60 1.2 ly  9,85  50  21.000  206.850 
30x60 1.4 ly  11,43  50  21.000  240.030 
30x60 1.5 ly  12,21  50  21.000  256.410 
30x60 1.8 ly  14,53  50  21.000  305.130 
30x60 2.0 ly  16,05  50  21.000  337.050 
30x60 2.5ly  19,78  50  21.000  415.380 
30x60 2.8 ly  21,97  50  21.000  461.370 
30x60 3.0 ly  23,4  50  21.000  491.400 
40x80 8 dem  9  32  21.000  189.000 
40x80 9 dem  10  32  21.000  210.000 
40x80 1.0 ly  11  32  21.000  231.000 
40x80 1.1 ly  12,16  32  21.000  255.360 
40x80 1.2 ly  13,24  32  21.000  278.040 
40x80 1.4 ly  15,38  32  21.000  322.980 
40x80 1.5 ly  16,45  32  21.000  345.450 
40x80 1.8 ly  19,61  32  21.000  411.810 
40x80 2.0 ly  21,7  32  21.000  455.700 
40x80 2.3 ly  24,8  32  21.000  520.800 
40x80 2.5 ly  26,85  32  21.000  563.850 
40x80 3.0 ly  31,88  32  21.000  669.480 
50x100 1.1 ly  15,37  18  21.000  322.770 
50x100 1.2 ly  16,75  18  21.000  351.750 
50x100 1.4 ly  19,33  18  21.000  405.930 
50x100 1.5 ly  20,68  18  21.000  434.280 
50x100 1.8 ly  24,69  18  21.000  518.490 
50x100 2.0 ly  27,34  18  21.000  574.140 
50x100 2.5 ly  33,89  18  21.000  711.690 
50x100 3.0 ly  40,33  18  21.000  846.930 
50x100 4.0 ly  53,5  18  21.000  1.123.500 
60x120 1.4 ly  23,5  18  21.000  493.500 
60x120 1.8 ly  29,79  18  21.000  625.590 
60x120 2.0 ly  33,01  18  21.000  693.210 
60x120 2.5 ly  40,98  18  21.000  860.580 
60x120 2.8 ly  45,7  18  21.000  959.700 
60x120 3.0 ly  48,83  18  21.000  1.025.430 
60x120 4.0 ly  64,21  18  21.000  1.348.410 
100x150 1.8 ly  41,66  16  21.000  874.860 
100x150 2.0 ly  46,2  16  21.000  970.200 
100x150 2.5 ly  57,46  16  21.000  1.206.660 
100x150 2.8 ly  64,17  16  21.000  1.347.570 
100x150 3.0 ly  68,62  16  21.000  1.441.020 
100x150 4.0 ly  90,58  16  21.000  1.902.180 
100x150 5.0 ly  112,1  16  21.000  2.354.100 

 Bảng giá thép hộp vuông đen

 Quy Cách  Độ Dày  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá Đã VAT

(Đ/Kg)

 Giá cây Đã VAT

(Đ/Cây)

 12x12  7 dem  1,47  100  21.000  30.870
 12x12  8 dem  1,66  100  21.000  34.860
 12x12  9 dem  1,85  100  21.000  38.850
 14x14  6 dem  1,5  100  21.000  31.500
 14x14  7 dem  1,74  100  21.000  36.540
 14x14  8 dem  1,97  100  21.000  41.370
 14x14  9 dem  2,19  100  21.000  45.990 
 14x14  1.0 ly  2,41  100  21.000  50.610 
 14x14  1.1 ly  2,63  100  21.000  55.230 
 14x14  1.2 ly  2,84  100  21.000  59.640 
 14x14  1.4 ly  3,323  100  21.000  69.783 
 16x16  7 dem  2  100  21.000  42.000 
 16x16  8 dem  2,27  100  21.000  47.670 
 16x16  9 dem  2,53  100  21.000  53.130 
 16x16  1.0 ly  2,79  100  21.000  58.590 
 16x16  1.1 ly  3,04  100  21.000  63.840 
 16x16  1.2 ly  3,29  100  21.000  69.090 
 16x16  1.4 ly  3,85  100  21.000  80.850 
 20x20  7 dem  2,53  100  21.000  53.130 
 20x20  8 dem  2,87  100  21.000  60.270 
 20x20  9 dem  3,21  100  21.000  67.410 
 20x20  1.0 ly  3,54  100  21.000  74.340 
 20x20  1.1 ly  3,87  100  21.000  81.270 
 20x20  1.2 ly  4,2  100  21.000  88.200 
 20x20  1.4 ly  4,83  100  21.000  101.430 
 20x20  1.8 ly  6,05  100  21.000  127.050 
 20x20  2.0 ly  6,782  100  21.000  142.422 
 25x25  7 dem  3,19  100  21.000  66.990 
 25x25  8 dem  3,62  100  21.000  76.020 
 25x25  9 dem  4,06  100  21.000  85.260 
 25x25  1.0 ly  4,48  100  21.000  94.080 
 25x25  1.1 ly  4,91  100  21.000  103.110 
 25x25  1.2 ly  5,33  100  21.000  111.930 
 25x25  1.4 ly  6,15  100  21.000  129.150 
 25x25  1.8 ly  7,75  100  21.000  162.750 
 25x25  2.0 ly  8,666  100  21.000  181.986 
 30x30  6 dem  3,2  81  21.000  67.200 
 30x30  7 dem  3,85  81  21.000  80.850 
 30x30  8 dem  4,38  81  21.000  91.980 
 30x30  9 dem  4,9  81  21.000  102.900 
 30x30  1.0 ly  5,43  81  21.000  114.030 
 30x30  1.1 ly  5,94  81  21.000  124.740 
 30x30  1.2 ly  6,46  81  21.000  135.660 
 30x30  1.4 ly  7,47  81  21.000  156.870 
 30x30  1.5 ly  7,9  81  21.000  165.900 
 30x30  1.8 ly  9,44  81  21.000  198.240 
 30x30  2.0 ly  10,4  81  21.000  218.400 
 30x30  2.5 ly  12,95  81  21.000  271.950 
 30x30  3.0 ly  15,26  81  21.000  320.460 
 40x40  8 dem  5,88  49  21.000  123.480 
 40x40  9 dem  6,6  49  21.000  138.600 
 40x40  1.0 ly  7,31  49  21.000  153.510 
 40x40  1.1 ly  8,02  49  21.000  168.420 
 40x40  1.2 ly  8,72  49  21.000  183.120 
 40x40  1.4 ly  10,11  49  21.000  212.310 
 40x40  1.5 ly  10,8  49  21.000  226.800 
 40x40  1.8 ly  12,83  49  21.000  269.430 
 40x40  2.0 ly  14,17  49  21.000  297.570 
 40x40  2.5 ly  17,43  49  21.000  366.030 
 40x40  3.0 ly  20,57  49  21.000  431.970 
 50x50  1.1 ly  10,09  36  21.000  211.890 
 50x50  1.2 ly  10,98  36  21.000  230.580 
 50x50  1.4 ly  12,74  36  21.000  267.540 
 50x50  1.5 ly  13,62  36  21.000  286.020 
 50x50  1.8 ly  16,22  36  21.000  340.620 
 50x50  2.0 ly  17,94  36  21.000  376.740 
 50x50  2.5 ly  22,14  36  21.000  464.940 
 50x50  2.8 ly  24,6  36  21.000  516.600 
 50x50  3.0 ly  26,23  36  21.000  550.830 
 50x50  4.0 ly  34,03  36  21.000  714.630 
 60x60  1.2 ly  13,24  25  21.000  278.040 
 60x60  1.4 ly  15,38  25  21.000  322.980 
 60x60  1.5 ly  16,45  25  21.000  345.450 
 60x60  1.8 ly  19,61  25  21.000  411.810 
 60x60  2.0 ly  21,7  25  21.000  455.700 
 60x60  2.5 ly  26,85  25  21.000  563.850 
 60x60  3.0 ly  31,88  25  21.000  669.480 
 60x60  3.2 ly  34,243  25  21.000  719.103 
 90x90  1.8 ly  29,79  16  21.000  625.590 
 90x90  2.0 ly  33,01  16  21.000  693.210 
 90x90  2.5 ly  40,98  16  21.000  860.580 
 90x90  2.8 ly  45,7  16  21.000  959.700 
 90x90  3.0 ly  48,83  16  21.000  1.025.430 
 90x90  4.0 ly  64,21  16  21.000  1.348.410 
 100x100  1.8 ly  33,17  16  21.000  696.570 
 100x100  2.0 ly  36,76  16  21.000  771.960 
 100x100  2.5 ly  45,67  16  21.000  959.070 
 100x100  3.0 ly  54,49  16  21.000  1.144.290 
 100x100  4.0 ly  71,74  16  21.000  1.506.540 
 100x100  5.0 ly  88,55  16  21.000  1.859.550 
 150x150  1.8 ly  50,14  16  21.000  1.052.940 
 150x150  2.0 ly  55,62  16  21.000  1.168.020 
 150x150  2.5 ly  69,24  16  21.000  1.454.040 
 150x150  3.0 ly  82,75  16  21.000  1.737.750 
 150x150  4.0 ly  109,42  16  21.000  2.297.820 
 150x150  5.0 ly  135,65  16  21.000  2.848.650 

Tìm hiểu về thép hộp

Thép hộp là gì?

Thép hộp là loại nguyên liệu quá quen thuộc và không thể thiếu đối với ngành xây dựng, cơ khí, sản xuất cũng như đời sống. Với hình dáng đơn giản là vuông và chữ nhật, thép hộp thông thường dài 6m, dày 0,7 - 5,1mm. Có hai loại thép hộp phổ biến trên thị trường là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm.
 
báo giá thép hộp
 Hình ảnh vận chuyển thép hộp
Thép hộp được ứng dụng rất nhiều trong đời sống và xây dựng, đó là lý do có nhiều thương hiệu thép hộp uy tín xuất hiện: Hòa Phát, Hoa Sen, Việt Ý, Việt Đức, Ánh Hòa, Nam Kim, … hoặc được nhập khẩu bởi các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Đài Loan, …

Phân loại thép hộp theo hình dạng

Thép hộp chữ nhật

thép hộp chữ nhật
 Thép hộp chữ nhật

Thép hộp vuông là loại thép được sản xuất có dạng hình vuông với chiều dài và chiều rộng ngang nhau, độ dày thông thường từ 0.6 đến 3.5mm và kích thước từ 12x12mm đến 100x100mm.

Thép hộp vuông thường được sử dụng trong xây dựng, chế tạo đồ gia dụng, trang trí, sản xuất khung và có vai trò thiết yếu trong nhiều công trình xây dựng dân dụng. Chính nhờ sự đa dạng về kích thước và hình dáng nên khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm thép vuông phù hợp với nhu cầu. 

Thép hộp vuông

thép hộp chữ nhật
 

Thép hộp chữ nhật như tên gọi là loại thép được sản xuất theo hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng có thể không tương đồng với nhau. Có thể như 20x40mm, 30x90mm hoặc thậm chí lớn hơn từ 60x120mm tới 100x150mm. Độ dày từ 0.7mm tới 4.0mm. 

Thép hộp chữ nhật có kết cấu bền vững, có khả năng chịu lực tốt và độ bền cao. Chính vì thế thép hộp thường được sử dụng trong các hoạt động gia công chế tạo cơ khí, đồ hàn, và cũng được dùng trong các công trình xây dựng gia dụng như làm trụ cho văn phòng mini,..

Phân loại thép hộp theo chất liệu

Thép hộp đen

thép hộp đen
Thép hộp vuông
Thép hộp đen là loại thép với bề mặt trơn màu đen bóng, chịu lực tốt nhưng. Tuy nhiên, do không có lớp mạ kẽm nên sản phẩm dễ bị rỉ sét hay ăn mòn khi tiếp xúc trong môi trường khắc nghiệt có độ ẩm hay lượng axit cao. Nên sử dụng thép đen cho các công trình dân cư hoặc dùng để uốn, tạo sản phẩm trang trí.

Thép hộp mạ kẽm

thép hộp mạ kẽm
 
Thép hộp mạ kẽm được mạ lớp kẽm bên ngoài ở một nhiệt độ cao nhất định. Chính vì thế kết cấu thép hạn chế được sự rỉ sét, mài mòn và sự oxy hóa từ môi trường xung quanh. Tuổi thọ của thép hộp mạ kẽm cũng cao hơn so với thép hộp đen. Vì vậy thép hộp mạ kẽm thường được sử dụng cho những công trình đặc thù ở ven biển, kho hóa chất và những công trình cần có sự chống chịu và tính bền bỉ cao. Loại thép được sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện tại là thép hộp mạ kẽm Hòa Phát. Lý do vì thép Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt từng công đoạn nên sản phẩm có chất lượng và độ bền cao.

Ưu điểm và Ứng dụng của thép hộp:

Ưu điểm vượt trội

+ Giá thành thấp: Nguyên liệu chế tạo sản phẩm có giá thành thấp từ đó dẫn đến giá thành sản phẩm thép hộp cũng thấp. 

+ Tuổi thọ dài: Lượng cacbon có trong thép hộp vuông cao giúp chúng có khả năng chống ăn mòn kim loại, tuổi thọ trung bình của mỗi sản phẩm là từ 40 - 50 năm tùy thuộc vào địa điểm và môi trường. Lớp mạ kẽm sẽ giúp bảo vệ sản phẩm trước những ảnh hưởng của nước mưa, hóa chất hay những ảnh hưởng của môi trường.

+ Dễ dàng kiểm tra: Quý khách có thể dễ dàng đánh giá chi tiết sản phẩm, phát hiện ra các lỗi và các mối hàn bằng mắt thường. Ngoài những ưu điểm vượt trội như trên thì thép hộp cũng còn vài nhược điểm nhỏ đó là độ nhám thấp và không có tính thẩm mỹ cao.

 
thép hộp
Thép hộp tại kho Thái Hòa Phát

Ứng dụng phổ biến của thép hộp

+ Sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng, xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, cơ khí, tôn lợp, ống dẫn thép, hệ thống cáp điện thang máy, làm giàn giáo...

+ Thép hộp còn được sử dụng nhiều trong hoạt động sản xuất công nghiệp như: làm khung xe ô tô, xe tải, xe máy và làm phụ tùng xe.

Sử dụng thép hộp sẽ giúp cho công trình của quý khách hoàn toàn an tâm về chất lượng cũng như đảm bảo được tuổi thọ cao cho công trình bạn muốn xây dựng.

Lý do nên chọn thép hộp tại Thái Hòa Phát

+ Thái Hòa Phát cung cấp sắt thép đa dạng về chủng loại và xuất xứ. Quý khách hàng có thể đặt hàng dễ dàng các loại sắt thép đen, mạ kẽm chất lượng cao, giá tốt từ các nhà phân phối lớn trong nước như Hòa Phát, Ánh Hòa, 190, Nam Hưng, ...

+ Chất lượng sản phẩm luôn đi kèm với chất lượng dịch vụ, sự uy tín và trung thực trong kinh doanh. Chúng tôi cam kết cung cấp đúng và đầy đủ thông tin sản phẩm cũng như nguồn gốc xuất xứ trên mỗi đơn hàng.

+ Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc. Với tiêu chí: nhanh chóng, chuyên nghiệp, tiết kiệm. Thái Hòa Phát luôn đưa ra các phương án vận chuyển tối ưu nhất dành cho quý khách hàng.

 
thép hộp
Giao thép hộp công trình Đồng Nai

Thông tin liên hệ

THÁI HÒA PHÁT STEEL

Địa chỉ: DT 824, Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An.

Mã số thuế: 1101883113

Hotline: 0971 298 787. 

Sale 1: 0974 894 075. Sale 2: 0333 595 001. Sale 3: 088 977 9979.

Email: thpsteel8787@gmail.com

Website: thaihoaphat.net

Đánh giá: 

Điểm 4.5 /5 dựa vào 4 đánh giá
Gửi đánh giá của bạn về bài viết:    Gửi đánh giá

Tag:
 • 0
 • ,

 • Sản phẩm liên quan
  Danh mục sản phẩm
  Sản phẩm nổi bật

  GIAO THÉP HÌNH U V NHÚNG NÓNG - BẾN NGHÉ QUẬN 1 GIAO THÉP HÌNH U V NHÚNG NÓNG - BẾN NGHÉ QUẬN 1
  Hình ảnh giao thép hình U V Nhúng Nóng - Bến Nghé Quận 1.
  CẤP 200 TẤN THÉP TẤM - CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG TÂY NINH CẤP 200 TẤN THÉP TẤM - CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG TÂY NINH
  Cấp 200 tấn thép tấm (cắt theo yêu cầu) - công trình cầu đường - Tây Ninh.
  GIAO 25 TẤN THÉP TẤM VỀ CÔNG TRÌNH BÌNH ĐỊNH GIAO 25 TẤN THÉP TẤM VỀ CÔNG TRÌNH BÌNH ĐỊNH
  Hình ảnh giao 25 Tấn thép tấm về công trình Bình Định - TháI Hoà Phát Steel - chuyên sắt thép chính hãng giá tốt.
  DỰ ÁN
  GIAO THÉP HÌNH U V NHÚNG NÓNG - BẾN NGHÉ QUẬN 1 GIAO THÉP HÌNH U V NHÚNG NÓNG - BẾN NGHÉ QUẬN 1
  Hình ảnh giao thép hình U V Nhúng Nóng - Bến Nghé Quận 1.
  CẤP 200 TẤN THÉP TẤM - CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG TÂY NINH CẤP 200 TẤN THÉP TẤM - CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG TÂY NINH
  Cấp 200 tấn thép tấm (cắt theo yêu cầu) - công trình cầu đường - Tây Ninh.
  GIAO 25 TẤN THÉP TẤM VỀ CÔNG TRÌNH BÌNH ĐỊNH GIAO 25 TẤN THÉP TẤM VỀ CÔNG TRÌNH BÌNH ĐỊNH
  Hình ảnh giao 25 Tấn thép tấm về công trình Bình Định - TháI Hoà Phát Steel - chuyên sắt thép chính hãng giá tốt.
  GIAO 12 TẤN THÉP ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG - CÔNG TRÌNH TÂY NINH GIAO 12 TẤN THÉP ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG - CÔNG TRÌNH TÂY NINH
  Hình ảnh giao 12 Tân thép ống kẽm nhúng nóng về công trình Tây Ninh.
  CẤP 50 TẤN THÉP LA CHẶT (GATING) - DỰ ÁN TÂY NINH CẤP 50 TẤN THÉP LA CHẶT (GATING) - DỰ ÁN TÂY NINH
  Hình ảnh cấp 50 Tấn thép la gating - dự án Tây Ninh. Hotline tư vấn báo giá nhanh 0971 29 87 87.
  Khách hàng đánh giá
  Dịch vụ bên đây nhanh và tôi hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả. Tôi đặt sắt thép ở Thái Hòa Phát khá nhiều. Sản phẩm chất lượng + uy tín. Nói chung ổn định.
  An Nguyễn

  An Nguyễn

  Nhà Thầu
  Tôi thực sự hài lòng về Thái Hòa Phát. Thứ nhất, bên đây lúc nào cũng đủ hàng, giá tốt, thông tin sp chính xác. Ngoài ra nhân viên còn rất nhiệt tình.
  Trần Nguyên

  Trần Nguyên

  Chủ Dự Án
  Video
  THÁI HÒA PHÁT STEEL
  Địa chỉ: DT 824, Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An.
  Mã số thuế: 1101883113
  Hotline: 0971 298 787 - 0974 894 075
  Email: thpsteel8787@gmail.com
  Website: thaihoaphat.net
  Kết nối với chúng tôi
  Facebook youtube google instagram

   

   

  Bản quyền thuộc về THÁI HÒA PHÁT STEEL
  0974894075
  0971298787
  zalo icon