DT 824, Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An
MENU

Hotline

0971298787

Email

thpsteel8787@gmail.com
Danh mục sản phẩm

BẢNG GIÁ THÉP HỘP 2022

+ Cung cấp sắt thép chất lượng cao.

+ Nguồn hàng đa dạng.

+ Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

+ Vận chuyển nhanh chóng.

+ Giá tốt nhất thị trường.

+ Hotline: 0971 298 787 - 0974 894 075


Dưới đây là bảng giá thép hộp được cập nhật mới ngày 10/2/2022 tại Thái Hòa Phát. Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0971 298 787 để được tư vấn miễn phí và báo giá tốt nhất.

Bảng giá thép hộp mạ kẽm - Thái Hòa Phát

Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm

 Quy cách  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 13x26x0,8  2,5  150  25.300  63.250
 13x26x0,9  2,9  150  25.300  73.370
 13x26x1  3,2  150  25.300  80.960
 13x26x1,1  3,6  150  25.300  91.080
 13x26x1,2  3,8  150  25.300  96.140
 20x40x0,8  4  98  25.300  101.200
 20x40x0,9  4,5  98  25.300  113.850
 20x40x1  5  98  25.300  126.500
 20x40x1,1  5,4  98  25.300  136.620
 20x40x1,2  6  98  25.300  151.800
 20x40x1,4  6,7  98  25.300  169.510
 20x40x1,7  8,5  98  25.300  215.050
 25x50x0,8  5,5  50  25.300  139.150
 25x50x0,9  5,8  50  25.300  146.740
 25x50x1  6,5  50  25.300  164.450
 25x50x1,1  6,8  50  25.300  172.040
 25x50x1,2  7,6  50  25.300  192.280
 25x50x1,4  8,7  50  25.300  220.110
 30x60x0,8  6,3  50  25.300  159.390
 30x60x0,9  6,8  50  25.300  172.040
 30x60x1  7,5  50  25.300  189.750
 30x60x1,1  8,4  50  25.300  212.520
 30x60x1,2  9,2  50  25.300  232.760
 30x60x1,4  10,4  50  25.300  263.120
 30x60x1,7  13  50  25.300  328.900
 30x60x2  15,6  50  25.300  394.680
 30x90x1,05  11,2  50  25.300  283.360
 30x90x1,35  14  50  25.300  354.200
 30x90x1,65  17,2  50  25.300  435.160
 40x80x0,75  8,3  50  25.300  209.990
 40x80x0,85  9,3  50  25.300  235.290
 40x80x0,95  10,2  50  25.300  258.060
 40x80x1,05  11,5  50  25.300  290.950
 40x80x1,15  12,5  50  25.300  316.250
 40x80x1,35  14  50  25.300  354.200
 40x80x1,65  17,5  50  25.300  442.750
 40x80x1,95  21,5  50  25.300  543.950
 50x100x1,05  14,5  50  25.300  366.850
 50x100x1,15  15,5  50  25.300  392.150
 50x100x1,35  17,5  50  25.300  442.750
 50x100x1,65  22,5  50  25.300  569.250
 50x100x1,95  26,3  50  25.300  665.390
 60x120x1,35  21,5  20  25.300  543.950
 60x120x1,65  27,5  20  25.300  695.750
 60x120x1,95  32,17  20  25.300  813.901

Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm

Quy cách  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 14x14x0,8  1,75  200  25.300  44.275
 14x14x0,9  2,05  200  25.300  51.865
 14x14x1  2,2  200  25.300  55.660
 14x14x1,1  2,5  200  25.300  63.250
 20x20x0,8  2,5  100  25.300  63.250
 20x20x0,9  2,9  100  25.300  73.370
 20x20x1  3,15  100  25.300  79.695
 20x20x1,1  3,5  100  25.300  88.550
 20x20x1,2  3,8  100  25.300  96.140
 20x20x1,4  4,4  100  25.300  111.320
 25x25x0,8  3,3  100  25.300  83.490
 25x25x0,9  3,7  100  25.300  93.610
 25x25x1  4,1  100  25.300  103.730
 25x25x1,1  4,5  100  25.300  113.850
 25x25x1,2  4,9  100  25.300  123.970
 25x25x1,4  5,5  100  25.300  139.150
 30x30x0,8  4  100  25.300  101.200
 30x30x0,9  4,5  100  25.300  113.850
 30x30x1  5  100  25.300  126.500
 30x30x1,1  5,4  100  25.300  136.620
 30x30x1,2  6  100  25.300  151.800
 30x30x1,4  6,7  100  25.300  169.510
 30x30x1,7  8,5  100  25.300  215.050
 40x40x0,9  5,8  100  25.300  146.740
 40x40x1  6,8  100  25.300  172.040
 40x40x1,1  7,5  100  25.300  189.750
 40x40x1,2  8  100  25.300  202.400
 40x40x1,4  9,3  100  25.300  235.290
 40x40x1,7  11,5  100  25.300  290.950
 50x50x1,1  9,2  100  25.300  232.760
 50x50x1,4  11,6  100  25.300  293.480
 50x50x1,7  14,8  100  25.300  374.440
 50x50x 2  17,5  100  25.300  442.750
 75x75x1,4  17,5  25  25.300  442.750
 75x75x1,7  22  25  25.300  556.600
 90x90x1,4  21,26  16  25.300  537.878
 90x90x1,7  16,46  16  25.300  416.438
 90x90x2  29,48  16  25.300  745.844
 90x90x2,5  32,84  16  25.300  830.852
 100x100x1,4  23,65  16  25.300  598.345
 100x100x1,7  29,44  16  25.300  744.832
 100x100x2  32,8  16  25.300  829.840
 100x100x2,5  36,53  16  25.300  924.209

Bảng giá thép hộp đen

Bảng giá thép hộp chữ nhật (đen)

Quy Cách Độ Dày Kg/Cây Cây/Bó

Đơn giá Đã VAT

(Đ/Kg)

Giá cây Đã VAT

(Đ/Cây)

13x26 7 dem  2,46  105  24.500  60.270
13x26 8 dem  2,79  105  24.500  68.355
13x26 9 dem  3,12  105  24.500  76.440
13x26 1.0 ly  3,45  105  24.500  84.525
13x26 1.1 ly  3,77  105  24.500  92.365
13x26 1.2 ly  4,08  105  24.500  99.960
13x26 1.4 ly  5,14  105  24.500  125.930
20x40 7 dem  3,85  72  24.500  94.325
20x40 8 dem  4,38  72  24.500  107.310
20x40 9 dem  4,9  72  24.500  120.050
20x40 1.0 ly   5,43  72  24.500  133.035
20x40 1.1 ly  5,93  72  24.500  145.285
20x40 1.2 ly  6,4  72  24.500  156.800
20x40 1.4 ly  7,47  72  24.500  183.015
20x40 1.5 ly  7,97  72  24.500  195.265
20x40 1.8 ly  9,44  72  24.500  231.280
20x40 2.0 ly  10,4  72  24.500  254.800
25x50 8 dem  5,51  72  24.500  134.995
25x50 9 dem  6,18  72  24.500  151.410
25x50 1.0 ly  6,84  72  24.500  167.580
25x50 1.1 ly  7,5  72  24.500  183.750
25x50 1.2 ly  8,15  72  24.500  199.675
25x50 1.4 ly  9,45  72  24.500  231.525
25x50 1.5 ly  10,09  72  24.500  247.205
25x50 1.8 ly 11,98  72  24.500  293.510
25x50 2.0 ly 13,23  72  24.500  324.135
25x50 2.5 ly  16,48  72  24.500  403.760
30x60 7 dem  5,9  50  24.500  144.550
30x60 8 dem  6,64  50  24.500  162.680
30x60 9 dem  7,45  50  24.500  182.525
30x60 1.0 ly  8,25  50  24.500  202.125
30x60 1.1 ly  9,05  50  24.500  221.725
30x60 1.2 ly  9,85  50  24.500  241.325
30x60 1.4 ly  11,43  50  24.500  280.035
30x60 1.5 ly  12,21  50  24.500  299.145
30x60 1.8 ly  14,53  50  24.500  355.985
30x60 2.0 ly  16,05  50  24.500  393.225
30x60 2.5ly  19,78  50  24.500  484.610
30x60 2.8 ly  21,97  50  24.500  538.265
30x60 3.0 ly  23,4  50  24.500  573.300
40x80 8 dem  9  32  24.500  220.500
40x80 9 dem  10  32  24.500  245.000
40x80 1.0 ly  11  32  24.500  269.500
40x80 1.1 ly  12,16  32  24.500  297.920
40x80 1.2 ly  13,24  32  24.500  324.380
40x80 1.4 ly  15,38  32  24.500  376.810
40x80 1.5 ly  16,45  32  24.500  403.025
40x80 1.8 ly  19,61  32  24.500  480.445
40x80 2.0 ly  21,7  32  24.500  531.650
40x80 2.3 ly  24,8  32  24.500  607.600
40x80 2.5 ly  26,85  32  24.500  657.825
40x80 3.0 ly  31,88  32  24.500  781.060
50x100 1.1 ly  15,37  18  24.500  376.565
50x100 1.2 ly  16,75  18  24.500  410.375
50x100 1.4 ly  19,33  18  24.500  473.585
50x100 1.5 ly  20,68  18  24.500  506.660
50x100 1.8 ly  24,69  18  24.500  604.905
50x100 2.0 ly  27,34  18  24.500  669.830
50x100 2.5 ly  33,89  18  24.500  830.305
50x100 3.0 ly  40,33  18  24.500  988.085
50x100 4.0 ly  53,5  18  24.500  1.310.750
60x120 1.4 ly  23,5  18  24.500  575.750
60x120 1.8 ly  29,79  18  24.500  729.855
60x120 2.0 ly  33,01  18  24.500  808.745
60x120 2.5 ly  40,98  18  24.500  1.004.010
60x120 2.8 ly  45,7  18  24.500  1.119.650
60x120 3.0 ly  48,83  18  24.500  1.196.335
60x120 4.0 ly  64,21  18  24.500  1.573.145
100x150 1.8 ly  41,66  16  24.500  1.020.670
100x150 2.0 ly  46,2  16  24.500  1.131.900
100x150 2.5 ly  57,46  16  24.500  1.407.770
100x150 2.8 ly  64,17  16  24.500  1.572.165
100x150 3.0 ly  68,62  16  24.500  1.681.190
100x150 4.0 ly  90,58  16  24.500   2.219.210
100x150 5.0 ly  112,1  16  24.500  2.746.450

 Bảng giá thép hộp vuông đen

 Quy Cách  Độ Dày  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá Đã VAT

(Đ/Kg)

 Giá cây Đã VAT

(Đ/Cây)

 12x12  7 dem  1,47  100  24.500  36.015
 12x12  8 dem  1,66  100  24.500  40.670
 12x12  9 dem  1,85  100  24.500  45.325
 14x14  6 dem  1,5  100  24.500  36.750
 14x14  7 dem  1,74  100  24.500  42.630
 14x14  8 dem  1,97  100  24.500  48.265
 14x14  9 dem  2,19  100  24.500  53.655
 14x14  1.0 ly  2,41  100  24.500  59.045
 14x14  1.1 ly  2,63  100  24.500  64.435
 14x14  1.2 ly  2,84  100  24.500  69.580
 14x14  1.4 ly  3,323  100  24.500  81.414
 16x16  7 dem  2  100  24.500  49.000
 16x16  8 dem  2,27  100  24.500  55.615
 16x16  9 dem  2,53  100  24.500  61.985
 16x16  1.0 ly  2,79  100  24.500  68.355
 16x16  1.1 ly  3,04  100  24.500  74.480
 16x16  1.2 ly  3,29  100  24.500  80.605
 16x16  1.4 ly  3,85  100  24.500  94.325
 20x20  7 dem  2,53  100  24.500  61.985
 20x20  8 dem  2,87  100  24.500  70.315
 20x20  9 dem  3,21  100  24.500  78.645
 20x20  1.0 ly  3,54  100  24.500  86.730
 20x20  1.1 ly  3,87  100  24.500  94.815
 20x20  1.2 ly  4,2  100  24.500  102.900
 20x20  1.4 ly  4,83  100  24.500  118.335
 20x20  1.8 ly  6,05  100  24.500  148.225
 20x20  2.0 ly  6,782  100  24.500  166.159
 25x25  7 dem  3,19  100  24.500  78.155
 25x25  8 dem  3,62  100  24.500  88.690
 25x25  9 dem  4,06  100  24.500  99.470
 25x25  1.0 ly  4,48  100  24.500  109.760
 25x25  1.1 ly  4,91  100  24.500  120.295
 25x25  1.2 ly  5,33  100  24.500  130.585
 25x25  1.4 ly  6,15  100  24.500  150.675
 25x25  1.8 ly  7,75  100  24.500  189.875
 25x25  2.0 ly  8,666  100  24.500  212.317
 30x30  6 dem  3,2  81  24.500  78.400
 30x30  7 dem  3,85  81  24.500  94.325
 30x30  8 dem  4,38  81  24.500  107.310
 30x30  9 dem  4,9  81  24.500  120.050
 30x30  1.0 ly  5,43  81  24.500  133.035
 30x30  1.1 ly  5,94  81  24.500  145.530
 30x30  1.2 ly  6,46  81  24.500  158.270
 30x30  1.4 ly  7,47  81  24.500  183.015
 30x30  1.5 ly  7,9  81  24.500  193.550
 30x30  1.8 ly  9,44  81  24.500  231.280
 30x30  2.0 ly  10,4  81  24.500  254.800
 30x30  2.5 ly  12,95  81  24.500  317.275
 30x30  3.0 ly  15,26  81  24.500  373.870
 40x40  8 dem  5,88  49  24.500  144.060
 40x40  9 dem  6,6  49  24.500  161.700
 40x40  1.0 ly  7,31  49  24.500  179.095
 40x40  1.1 ly  8,02  49  24.500  196.490
 40x40  1.2 ly  8,72  49  24.500  213.640
 40x40  1.4 ly  10,11  49  24.500  247.695
 40x40  1.5 ly  10,8  49  24.500  264.600
 40x40  1.8 ly  12,83  49  24.500  314.335
 40x40  2.0 ly  14,17  49  24.500  347.165
 40x40  2.5 ly  17,43  49  24.500  427.035
 40x40  3.0 ly  20,57  49  24.500  503.965
 50x50  1.1 ly  10,09  36  24.500  247.205
 50x50  1.2 ly  10,98  36  24.500  269.010
 50x50  1.4 ly  12,74  36  24.500  312.130
 50x50  1.5 ly  13,62  36  24.500  333.690
 50x50  1.8 ly  16,22  36  24.500  397.390
 50x50  2.0 ly  17,94  36  24.500  439.530
 50x50  2.5 ly  22,14  36  24.500  542.430
 50x50  2.8 ly  24,6  36  24.500  602.700
 50x50  3.0 ly  26,23  36  24.500  642.635
 50x50  4.0 ly  34,03  36  24.500  833.735
 60x60  1.2 ly  13,24  25  24.500  324.380
 60x60  1.4 ly  15,38  25  24.500  376.810
 60x60  1.5 ly  16,45  25  24.500  403.025
 60x60  1.8 ly  19,61  25  24.500  480.445
 60x60  2.0 ly  21,7  25  24.500  531.650
 60x60  2.5 ly  26,85  25  24.500  657.825
 60x60  3.0 ly  31,88  25  24.500  781.060
 60x60  3.2 ly  34,243  25  24.500  838.954
 90x90  1.8 ly  29,79  16  24.500  729.855
 90x90  2.0 ly  33,01  16  24.500  808.745
 90x90  2.5 ly  40,98  16  24.500  1.004.010
 90x90  2.8 ly  45,7  16  24.500  1.119.650
 90x90  3.0 ly  48,83  16  24.500  1.196.335
 90x90  4.0 ly  64,21  16  24.500  1.573.145
 100x100  1.8 ly  33,17  16  24.500  812.665
 100x100  2.0 ly  36,76  16  24.500  900.620
 100x100  2.5 ly  45,67  16  24.500  1.118.915
 100x100  3.0 ly  54,49  16  24.500  1.335.005
 100x100  4.0 ly  71,74  16  24.500  1.757.630
 100x100  5.0 ly  88,55  16  24.500  2.169.475
 150x150  1.8 ly  50,14  16  24.500  1.228.430
 150x150  2.0 ly  55,62  16  24.500  1.362.690
 150x150  2.5 ly  69,24  16  24.500  1.696.380
 150x150  3.0 ly  82,75  16  24.500  2.027.375
 150x150  4.0 ly  109,42  16  24.500  2.680.790
 150x150  5.0 ly  135,65  16  24.500  3.323.425

Tìm hiểu về thép hộp

Thép hộp là gì?

Thép hộp là loại nguyên liệu quá quen thuộc và không thể thiếu đối với ngành xây dựng, cơ khí, sản xuất cũng như đời sống. Với hình dáng đơn giản là vuông và chữ nhật, thép hộp thông thường dài 6m, dày 0,7 - 5,1mm. Có hai loại thép hộp phổ biến trên thị trường là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm.
 
báo giá thép hộp
 Hình ảnh vận chuyển thép hộp
Thép hộp được ứng dụng rất nhiều trong đời sống và xây dựng, đó là lý do có nhiều thương hiệu thép hộp uy tín xuất hiện: Hòa Phát, Hoa Sen, Việt Ý, Việt Đức, Ánh Hòa, Nam Kim, … hoặc được nhập khẩu bởi các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Đài Loan, …

Phân loại thép hộp theo hình dạng

Thép hộp chữ nhật

thép hộp chữ nhật
 Thép hộp chữ nhật
Thép hộp vuông là loại thép được sản xuất có dạng hình vuông với chiều dài và chiều rộng ngang nhau, độ dày thông thường từ 0.6 đến 3.5mm và kích thước từ 12x12mm đến 100x100mm.
Thép hộp vuông thường được sử dụng trong xây dựng, chế tạo đồ gia dụng, trang trí, sản xuất khung và có vai trò thiết yếu trong nhiều công trình xây dựng dân dụng. Chính nhờ sự đa dạng về kích thước và hình dáng nên khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm thép vuông phù hợp với nhu cầu. 

Thép hộp vuông

thép hộp chữ nhật
 
Thép hộp chữ nhật như tên gọi là loại thép được sản xuất theo hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng có thể không tương đồng với nhau. Có thể như 20x40mm, 30x90mm hoặc thậm chí lớn hơn từ 60x120mm tới 100x150mm. Độ dày từ 0.7mm tới 4.0mm. 
Thép hộp chữ nhật có kết cấu bền vững, có khả năng chịu lực tốt và độ bền cao. Chính vì thế thép hộp thường được sử dụng trong các hoạt động gia công chế tạo cơ khí, đồ hàn, và cũng được dùng trong các công trình xây dựng gia dụng như làm trụ cho văn phòng mini,..

Phân loại thép hộp theo chất liệu

Thép hộp đen

thép hộp đen
Thép hộp vuông
Thép hộp đen là loại thép với bề mặt trơn màu đen bóng, chịu lực tốt nhưng. Tuy nhiên, do không có lớp mạ kẽm nên sản phẩm dễ bị rỉ sét hay ăn mòn khi tiếp xúc trong môi trường khắc nghiệt có độ ẩm hay lượng axit cao. Nên sử dụng thép đen cho các công trình dân cư hoặc dùng để uốn, tạo sản phẩm trang trí.

Thép hộp mạ kẽm

thép hộp mạ kẽm
 
Thép hộp mạ kẽm được mạ lớp kẽm bên ngoài ở một nhiệt độ cao nhất định. Chính vì thế kết cấu thép hạn chế được sự rỉ sét, mài mòn và sự oxy hóa từ môi trường xung quanh. Tuổi thọ của thép hộp mạ kẽm cũng cao hơn so với thép hộp đen. Vì vậy thép hộp mạ kẽm thường được sử dụng cho những công trình đặc thù ở ven biển, kho hóa chất và những công trình cần có sự chống chịu và tính bền bỉ cao. Loại thép được sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện tại là thép hộp mạ kẽm Hòa Phát. Lý do vì thép Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt từng công đoạn nên sản phẩm có chất lượng và độ bền cao.

Ưu điểm và Ứng dụng của thép hộp:

Ưu điểm vượt trội

+ Giá thành thấp: Nguyên liệu chế tạo sản phẩm có giá thành thấp từ đó dẫn đến giá thành sản phẩm thép hộp cũng thấp. 
+ Tuổi thọ dài: Lượng cacbon có trong thép hộp vuông cao giúp chúng có khả năng chống ăn mòn kim loại, tuổi thọ trung bình của mỗi sản phẩm là từ 40 - 50 năm tùy thuộc vào địa điểm và môi trường. Lớp mạ kẽm sẽ giúp bảo vệ sản phẩm trước những ảnh hưởng của nước mưa, hóa chất hay những ảnh hưởng của môi trường.
+ Dễ dàng kiểm tra: Quý khách có thể dễ dàng đánh giá chi tiết sản phẩm, phát hiện ra các lỗi và các mối hàn bằng mắt thường. Ngoài những ưu điểm vượt trội như trên thì thép hộp cũng còn vài nhược điểm nhỏ đó là độ nhám thấp và không có tính thẩm mỹ cao.
 
thép hộp
Thép hộp tại kho Thái Hòa Phát

Ứng dụng phổ biến của thép hộp

+ Sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng, xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, cơ khí, tôn lợp, ống dẫn thép, hệ thống cáp điện thang máy, làm giàn giáo...
+ Thép hộp còn được sử dụng nhiều trong hoạt động sản xuất công nghiệp như: làm khung xe ô tô, xe tải, xe máy và làm phụ tùng xe.
Sử dụng thép hộp sẽ giúp cho công trình của quý khách hoàn toàn an tâm về chất lượng cũng như đảm bảo được tuổi thọ cao cho công trình bạn muốn xây dựng.

Lý do nên chọn thép hộp tại Thái Hòa Phát

+ Thái Hòa Phát cung cấp sắt thép đa dạng về chủng loại và xuất xứ. Quý khách hàng có thể đặt hàng dễ dàng các loại sắt thép đen, mạ kẽm chất lượng cao, giá tốt từ các nhà phân phối lớn trong nước như Hòa Phát, Ánh Hòa, 190, Nam Hưng, ...
+ Chất lượng sản phẩm luôn đi kèm với chất lượng dịch vụ, sự uy tín và trung thực trong kinh doanh. Chúng tôi cam kết cung cấp đúng và đầy đủ thông tin sản phẩm cũng như nguồn gốc xuất xứ trên mỗi đơn hàng.
+ Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc. Với tiêu chí: nhanh chóng, chuyên nghiệp, tiết kiệm. Thái Hòa Phát luôn đưa ra các phương án vận chuyển tối ưu nhất dành cho quý khách hàng.
 
thép hộp
Giao thép hộp công trình Đồng Nai
Thông tin liên hệ
THÁI HÒA PHÁT STEEL
Địa chỉ: DT 824, Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An.
Mã số thuế: 1101883113
Hotline: 0971 298 787. 
Sale 1: 0974 894 075. Sale 2: 0333 595 001. Sale 3: 088 977 9979.
Email: thpsteel8787@gmail.com
Website: thaihoaphat.net

Đánh giá: 

Điểm 5 /5 dựa vào 2 đánh giá
Gửi đánh giá của bạn về bài viết:    Gửi đánh giá

Tag:
 • 0
 • ,

 • Sản phẩm liên quan
  Danh mục sản phẩm
  Sản phẩm nổi bật

  GIAO 30 TẤN KÈO LÀM NHÀ TIỀN CHẾ ZAMIL GIAO 30 TẤN KÈO LÀM NHÀ TIỀN CHẾ ZAMIL
  Giao 30 tấn kèo làm nhà tiền chế zamil - Thái Hòa Phát Steel. Hotline báo giá nhanh: 0974894075
  GIAO 10 TẤN CÔNG TRÌNH NHÀ XE BỆNH VIỆN CHỢ RẪY GIAO 10 TẤN CÔNG TRÌNH NHÀ XE BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
  Giao 10 tấn thép - công trình nhà xe - bệnh viện Chợ Rẫy. Hotline báo giá nhanh: 0974894075 - Thái Hòa Phát Steel.
  GIAO THÉP HÌNH LONG AN - CẦN THƠ - QUÁCH ĐIÊU GIAO THÉP HÌNH LONG AN - CẦN THƠ - QUÁCH ĐIÊU
  Giao 50 tấn thép hình Đức Hòa Long An, 20 tấn Thốt Nốt, Cần Thơ, 40 tấn Quách Điêu, Hồ Chí Minh.
  DỰ ÁN
  GIAO 30 TẤN KÈO LÀM NHÀ TIỀN CHẾ ZAMIL GIAO 30 TẤN KÈO LÀM NHÀ TIỀN CHẾ ZAMIL
  Giao 30 tấn kèo làm nhà tiền chế zamil - Thái Hòa Phát Steel. Hotline báo giá nhanh: 0974894075
  GIAO 10 TẤN CÔNG TRÌNH NHÀ XE BỆNH VIỆN CHỢ RẪY GIAO 10 TẤN CÔNG TRÌNH NHÀ XE BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
  Giao 10 tấn thép - công trình nhà xe - bệnh viện Chợ Rẫy. Hotline báo giá nhanh: 0974894075 - Thái Hòa Phát Steel.
  GIAO THÉP HÌNH LONG AN - CẦN THƠ - QUÁCH ĐIÊU GIAO THÉP HÌNH LONG AN - CẦN THƠ - QUÁCH ĐIÊU
  Giao 50 tấn thép hình Đức Hòa Long An, 20 tấn Thốt Nốt, Cần Thơ, 40 tấn Quách Điêu, Hồ Chí Minh.
  VẬN CHUYỂN GIAO XÀ GỒ - CÔNG TRÌNH SUỐI TIÊN VẬN CHUYỂN GIAO XÀ GỒ - CÔNG TRÌNH SUỐI TIÊN
  Hình ảnh vận chuyển giao xà gồ công trình Suối Tiên - Thái Hòa Phát. Hotline tư vấn 0974 894 075
  GIAO 20 TẤN THÉP HỘP VUÔNG 100 - ĐỒNG NAI GIAO 20 TẤN THÉP HỘP VUÔNG 100 - ĐỒNG NAI
  Hình ảnh giao hàng 20 Tấn thép hộp vuông 100 khách hàng ở Đồng Nai. Liên hệ báo giá nhanh 0974 894 075.
  Khách hàng đánh giá
  Dịch vụ bên đây nhanh và tôi hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả. Tôi đặt sắt thép ở Thái Hòa Phát khá nhiều. Sản phẩm chất lượng + uy tín. Nói chung ổn định.
  An Nguyễn

  An Nguyễn

  Nhà Thầu
  Tôi thực sự hài lòng về Thái Hòa Phát. Thứ nhất, bên đây lúc nào cũng đủ hàng, giá tốt, thông tin sp chính xác. Ngoài ra nhân viên còn rất nhiệt tình.
  Trần Nguyên

  Trần Nguyên

  Chủ Dự Án
  Video
  THÁI HÒA PHÁT STEEL
  Địa chỉ: DT 824, Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An.
  Mã số thuế: 1101883113
  Hotline: 0971 298 787 - 0974 894 075
  Email: thpsteel8787@gmail.com
  Website: thaihoaphat.net
  Kết nối với chúng tôi
  Facebook youtube google instagram

   

   

  Bản quyền thuộc về THÁI HÒA PHÁT STEEL
  0974894075
  0971298787
  zalo icon