DT 824, Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An
MENU

Hotline

0971298787

Email

thpsteel8787@gmail.com
Danh mục sản phẩm

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG 2023

+ Cung cấp sắt thép chất lượng cao.

+ Nguồn hàng đa dạng.

+ Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

+ Vận chuyển nhanh chóng.

+ Giá tốt nhất thị trường.

+ Hotline: 0971 298 787


Thái Hòa Phát xin cập nhật bảng giá thép ống và một số lưu ý khi đặt mua thép ống. Lưu ý: Bảng giá được cập nhật mới ngày 31/01/2023. Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép thay đổi mỗi ngày. Vui lòng liên hệ hotline 0971 298 787 để nhận báo giá mới nhất nhé!

Bảng giá thép ống tại Thái Hòa Phát

Bảng giá thép ống mạ kẽm

Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)

 Quy cách

 Độ dày

(mm)

 Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Phi 21  1,05  3,1  169  21.700  67.270 
 Phi 21  1,35  3,8  169  21.700  82.460 
 Phi 21  1,65  4,6  169  21.700  99.820 
 Phi 25.4  1,05  3,8  127  21.700  82.460 
 Phi 25.4  1,15  4,3  127  21.700  93.310 
 Phi 25.4  1,35  4,8  127  21.700  104.160 
 Phi 25.4  1,65  5,8  127  21.700  125.860 
 Phi 27  1,05  3,8  127  21.500  81.700 
 Phi 27  1,35  4,8  127  21.500  103.200 
 Phi 27  1,65  6,2  127  21.500  133.300 
 Phi 34  1,05  5,04  102  21.500  108.360 
 Phi 34  1,35  6,24  102  21.500  134.160 
 Phi 34  1,65  7,92  102  21.500  170.280 
 Phi 34  1,95  9,16  102  21.500  196.940 
 Phi 42  1,05  6,3  61  21.500  135.450 
 Phi 42  1,35  7,89  61  21.500  169.635 
 Phi 42  1,65  9,64  61  21.500  207.260 
 Phi 42  1,95  11,4  61  21.500  245.100 
 Phi 49  1,05  7,34  61  21.500  157.810 
 Phi 49  1,35  9,18  61  21.500  197.370 
 Phi 49  1,65  11,3  61  21.500  242.950 
 Phi 49  1,95  13,5  61  21.500  290.250 
 Phi 60  1,05  9  37  21.500  193.500 
 Phi 60  1,35  11,27  37  21.500  242.305 
 Phi 60  1,65  14,2  37  21.500  305.300 
 Phi 60  1,95  16,6  37  21.500  356.900 
 Phi 76  1,05  11,2  37  21.500  240.800 
 Phi 76  1,35  14,2  37  21.500  305.300 
 Phi 76  1,65  18  37  21.500  387.000 
 Phi 76  1,95  21  37  21.500  451.500 
 Phi 90  1,35  17  37  21.500  365.500 
 Phi 90  1,65  22  37  21.500  473.000 
 Phi 90  1,95  25,3  37  21.500  543.950 
 Phi 114  1,35  21,5  19  21.500  462.250 
 Phi 114  1,65  27,5  19  21.500  591.250 
 Phi 114  1,95  32,5  19  21.500  698.750 

Bảng giá thép ống đen

Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)

 Quy cách

 Độ dày

(mm)

 Kg/Cây   Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Phi 21  1.0 ly  2,99  168  24.050  71.910 
 Phi 21  1.1 ly  3,27  168  24.050  78.644 
 Phi 21  1.2 ly  3,55  168  24.050  85.378 
 Phi 21  1.4 ly  4,1  168  24.050  98.605 
 Phi 21  1.5 ly  4,37  168  24.050  105.099 
 Phi 21  1.8 ly  5,17  168  21.050  108.829 
 Phi 21  2.0 ly  5,68  168  20.450  116.156 
 Phi 21  2.5 ly  7,76  168  20.450  158.692 
 Phi 27  1.0 ly  3,8  113  23.550  89.490 
 Phi 27  1.1 ly  4,16  113  23.550  97.968 
 Phi 27  1.2 ly  4,52  113  23.550  106.446 
 Phi 27  1.4 ly  5,23  113  22.350  116.891 
 Phi 27  1.5 ly  5,58  113  22.350  124.713 
 Phi 27  1.8 ly  6,62  113  21.050  139.351 
 Phi 27  2.0 ly  7,29  113  20.450  149.081 
 Phi 27  2.5 ly  8,93  113  20.450  182.619 
 Phi 27  3.0 ly  10,65  113  20.450  217.793 
 Phi 34  1.0 ly  4,81  80  23.550  113.276 
 Phi 34  1.1 ly  5,27  80  23.550  124.109 
 Phi 34  1.2 ly  5,74  80  23.550  135.177 
 Phi 34  1.4 ly  6,65  80  22.350  148.628 
 Phi 34  1.5 ly  7,1  80  22.350  158.685 
 Phi 34  1.8 ly  8,44  80  21.050  177.662 
 Phi 34  2.0 ly  9,32  80  20.450  190.594 
 Phi 34  2.5 ly  11,47  80  20.450  234.562 
 Phi 34  2.8 ly  12,72  80  20.450  260.124 
 Phi 34  3.0 ly  13,54  80  20.450  276.893 
 Phi 34  3.2 ly  14,35  80  20.450  293.458 
 Phi 42  1.0 ly  6,1  61  23.550  143.655 
 Phi 42  1.1 ly  6,69  61  23.550  157.550 
 Phi 42  1.2 ly  7,28  61  23.550  171.444 
 Phi 42  1.4 ly  8,45  61  22.350  188.858 
 Phi 42  1.5 ly  9,03  61  22.350  201.821 
 Phi 42  1.8 ly  10,76  61  21.050  226.498 
 Phi 42  2.0 ly  11,9  61  20.450  243.355 
 Phi 42  2.5 ly  14,69  61  20.450  300.411 
 Phi 42  2.8 ly  16,32  61  20.450  333.744 
 Phi 42  3.0 ly  17,4  61  20.450  355.830 
 Phi 42  3.2 ly  18,47  61  20.450  377.712 
 Phi 42  3.5 ly  20,02  61  20.450  409.409 
 Phi 49  2.0 ly  13,64  52  20.450  278.938 
 Phi 49  2.5 ly  16,87  52  20.450  344.992 
 Phi 49  2.8 ly  18,77  52  20.450  383.847 
 Phi 49  2.9 ly  19,4  52  20.450  396.730 
 Phi 49  3.0 ly  20,02  52  20.450  434.767 
 Phi 49  3.2 ly  21,26  52  20.450  409.409 
 Phi 49  3.4 ly  22,49  52  20.450  459.921 
 Phi 49  3.8 ly  24,91  52  20.450  509.410 
 Phi 49  4.0 ly  26,1  52  20.450  533.745 
 Phi 49  4.5 ly  29,03  52  20.450  593.664 
 Phi 49  5.0 ly  32  52  20.450  654.400 
 Phi 60  1.1 ly  9,57  37  23.550  225.374 
 Phi 60  1.2 ly  10,42  37  23.550  245.391 
 Phi 60  1.4 ly  12,12  37  22.350  270.882 
 Phi 60  1.5 ly  12,96  37  22.350  289.656 
 Phi 60  1.8 ly  15,47  37  21.050  325.644 
 Phi 60  2.0 ly  17,13  37  20.450  350.309 
 Phi 60  2.5 ly  21,23  37  20.450  434.154 
 Phi 60  2.8 ly  23,66  37  20.450  483.847 
 Phi 60  2.9 ly  24,46  37  20.450  500.207 
 Phi 60  3.0 ly  25,26  37  20.450  516.567 
 Phi 60  3.5 ly  29,21  37  20.450  597.345 
 Phi 60  3.8 ly  31,54  37  20.450  644.993 
 Phi 60  4.0 ly  33,09  37  20.450  676.691 
 Phi 60  5.0 ly  40,62  37  20.450  830.679 
 Phi 76  1.1 ly  12,13  27  23.550  285.662 
 Phi 76  1.2 ly  13,21  27  23.550  311.096 
 Phi 76  1.4 ly  15,37  27  22.350  343.520 
 Phi 76  1.5 ly  16,45  27  22.350  367.658 
 Phi 76  1.8 ly  19,66  27  21.050  413.843 
 Phi 76  2.0 ly  21,78  27  20.450  445.401 
 Phi 76  2.5 ly  27,04  27  20.450  552.968 
 Phi 76  2.8 ly  30,16  27  20.450  616.772 
 Phi 76  2.9 ly  31,2  27  20.450  638.040 
 Phi 76  3.0 ly  32,23  27  20.450  659.104 
 Phi 76  3.2 ly  34,28  27  20.450  701.026 
 Phi 76  3.5 ly  37,34  27  20.450  763.603 
 Phi 76  3.8 ly  40,37  27  20.450  825.567 
 Phi 76  4.0 ly  42,38  27  20.450  866.671 
 Phi 76  4.5 ly  47,34  27  20.450  968.103 
 Phi 76  5.0 ly  52,23  27  20.450  1.068.104 
 Phi 90  2.8 ly  35,42  24  20.450  724.339 
 Phi 90  2.9 ly  36,65  24  20.450  749.493 
 Phi 90  3.0 ly  37,87  24  20.450  774.442 
 Phi 90  3.2 ly  40,3  24  20.450  824.135 
 Phi 90  3.5 ly  43,92  24  20.450  898.164 
 Phi 90  3.8 ly  47,51  24  20.450  971.580 
 Phi 90  4.0 ly  49,9  24  20.450  1.020.455 
 Phi 90  4.5 ly  55,8  24  20.450  1.141.110 
 Phi 90  5.0 ly  61,63  24  20.450  1.260.334 
 Phi 90  6.0 ly  73,07  24  20.450  1.494.282 
 Phi 114  1.4 ly  23  16  22.350  514.050 
 Phi 114  1.8 ly  29,75  16  21.050  626.238 
 Phi 114  2.0 ly  33  16  20.450  674.850 
 Phi 114  2.4 ly  39,45  16  20.450  806.753 
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  20.450  839.677 
 Phi 114  2.8 ly  45,86  16  20.450  937.837 
 Phi 114  3.0 ly  49,05  16  20.450  1.003.073 
 Phi 114  3.8 ly  61,68  16  20.450  1.261.356 
 Phi 114  4.0 ly  64,81  16  20.450  1.325.365 
 Phi 114  4.5 ly  72,58  16  20.450  1.484.261 
 Phi 114  5.0 ly  80,27  16  20.450  1.641.522 
 Phi 114  6.0 ly  95,44  16  20.450  1.951.748 
 Phi 141  3.96 ly  80,46  10  20.450  1.645.407 
 Phi 141  4.78 ly  96,54  10  20.450  1.974.243 
 Phi 141  5.16 ly  103,95  10  20.450  2.125.778 
 Phi 141  5.56 ly  111,66  10  20.450  2.283.447 
 Phi 141  6.35 ly  126,8  10  20.450  2.593.060 
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  20.450  1.968.108 
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  20.450  2.364.429 
 Phi 168  5,16 ly  124,56  10  20.450  2.547.252 
 Phi 168  5,56 ly  133,86  10  20.450  2.737.437 
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  20.450  3.111.672 

Bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)

 Quy cách  Độ dày  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây) 

 Phi 21  1.6 ly  4,642  169  28.800  157.939 
 Phi 21  1.9 ly  5,484  169  29.400  136.475 
 Phi 21  2.1 ly  5,938  169  27.300  162.107 
 Phi 21  2.3 ly  6,435  169  27.300  175.676 
 Phi 21  2.3 ly  7,26  169  27.300  198.198 
 Phi 26,65  1.6 ly  5,933  113  29.400  174.430 
 Phi 26,65  1.9 ly  6,961  113  28.800  200.477 
 Phi 26,65  2.1 ly  7,704  113  27.300  210.319 
 Phi 26,65  2.3 ly  8,286  113  27.300  226.208 
 Phi 26,65  2.6 ly  9,36  113  27.300  255.528 
 Phi 33,5  1.6 ly  7,556  80  29.400  222.146 
 Phi 33,5  1.9 ly  8,888  80  28.800  255.974 
 Phi 33,5  2.1 ly  9,762  80  27.300  266.503 
 Phi 33,5  2.3 ly  10,722  80  27.300  292.711 
 Phi 33,5  2.5 ly  11,46  80  27.300  312.858 
 Phi 33,5  2.6 ly  11,886  80  27.300  324.488 
 Phi 33,5  2.9 ly  13,128  80  27.300  358.394 
 Phi 33,5  3.2 ly  14,4  80  27.300  393.120 
 Phi 42,2  1.6 ly  9,617  61  29.400  282.740 
 Phi 42,2  1.9 ly  11,335  61  28.800  326.448 
 Phi 42,2  2.1 ly  12,467  61  27.300  340.349 
 Phi 42,2  2.3 ly  13,56  61  27.300  370.188 
 Phi 42,2  2.6 ly  15,24  61  27.300  416.052 
 Phi 42,2  2.9 ly  16,87  61  27.300  460.551 
 Phi 42,2  3.2 ly  18,6  61  27.300  507.780 
 Phi 48,1  1.6 ly  11  52  29.400  323.400 
 Phi 48,1  1.9 ly  12,995  52  28.800  374.256 
 Phi 48,1  2.1 ly  14,3  52  27.300  390.390 
 Phi 48,1  2.3 ly  15,59  52  27.300  425.607 
 Phi 48,1  2.5 ly  16,98  52  27.300  463.554 
 Phi 48,1  2.6 ly  17,5  52  27.300  477.750 
 Phi 48,1  2.7 ly  18,14  52  27.300  495.222 
 Phi 48,1  2.9 ly  19,38  52  27.300  529.074 
 Phi 48,1  3.2 ly  21,42  52  27.300  584.766 
 Phi 48,1  3.6 ly  23,71  52  27.300  647.283 
 Phi 59,9  1.9 ly  16,3  37  28.800  469.440 
 Phi 59,9  2.1 ly  17,97  37  27.300  490.581 
 Phi 59,9  2.3 ly  19,612  37  27.300  535.408 
 Phi 59,9  2.6 ly  22,158  37  27.300  604.913 
 Phi 59,9  2.7 ly  22,85  37  27.300  623.805 
 Phi 59,9  2.9 ly  24,48  37  27.300  668.304 
 Phi 59,9  3.2 ly  26,861  37  27.300  733.305 
 Phi 59,9  3.6 ly  30,18  37  27.300  823.914 
 Phi 59,9  4.0 ly  33,1  37  27.300  903.630 
 Phi 75,6  2.1 ly  22,85  27  27.300  623.805 
 Phi 75,6  2.3 ly  24,96  27   27.300  681.408 
 Phi 75,6  2.5 ly  27,04  27  27.300  738.192 
 Phi 75,6  2.6 ly  28,08  27  27.300  766.584 
 Phi 75,6  2.7 ly  29,14  27  27.300  795.522 
 Phi 75,6  2.9 ly  31,37  27  27.300  856.401 
 Phi 75,6  3.2 ly  34,26  27  27.300  935.298 
 Phi 75,6  3.6 ly  38,58  27  27.300  1.053.234 
 Phi 75,6  4.0 ly  42,4  27  27.300  1.157.520 
 Phi 88,3  2.1 ly  26,8  27  27.300  731.640 
 Phi 88,3  2.3 ly  29,28  27  27.300  799.344 
 Phi 88,3  2.5 ly  31,74  27  27.300  866.502 
 Phi 88,3  2.6 ly  32,97  27  27.300  900.081 
 Phi 88,3  2.7 ly  34,22  27  27.300  934.206 
 Phi 88,3  2.9 ly  36,83  27  27.300  1.005.459 
 Phi 88,3  3.2 ly  40,32  27  27.300  1.100.736 
 Phi 88,3  3.6 ly  45,14  27  27.300  1.232.322 
 Phi 88,3  4.0 ly  50,22  27  27.300  1.371.006 
 Phi 88,3  4.5 ly  55,8  27  27.300  1.523.340 
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  27.300  1.120.938 
 Phi 114  2.7 ly  44,29  16  27.300  1.209.117 
 Phi 114  2.9 ly  47,48  16  27.300  1.296.204 
 Phi 114  3.0 ly  49,07  16  27.300  1.339.611 
 Phi 114  3.2 ly  52,58  16  27.300  1.435.434 
 Phi 114  3.6 ly  58,5  16  27.300  1.597.050 
 Phi 114  4.0 ly  64,84  16  27.300  1.770.132 
 Phi 114  4.5 ly  73,2  16  27.300  1.998.360 
 Phi 114  5.0 ly  80,64  16  27.300  2.201.472 
 Phi 141.3  3.96 ly  80,46  10  27.500  2.212.650 
 Phi 141.3  4.78 ly  96,54  10  27.500  2.654.850 
 Phi 141.3  5.16 ly  103,95  10  27.500  2.858.625 
 Phi 141.3  5.56 ly  111,66  10  27.500  3.070.650 
 Phi 141.3  6.35 ly  126,8  10  27.500  3.487.000 
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  27.500  2.646.600 
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  27.500  3.179.550 
 Phi 168  5.16 ly  124,56  10  27.500  3.425.400 
 Phi 168  5.56 ly  133,86  10  27.500  3.681.150 
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  27.500  4.184.400 
 Phi 219.1  3.96 ly  126,06  7  28.200  3.554.892 
 Phi 219.1  4.78 ly  151,56  7  28.200  4.273.992 
 Phi 219.1  5.16 ly  163,32  7  28.200  4.605.624 
 Phi 219.1  5.56 ly  175,68  7  28.200  4.954.176 
 Phi 219.1  6.35 ly  199,86  7  28.200  5.636.052 

Vì sao giá sắt thép ống tăng cao, liên tục?

Từ cuối năm 2020 đến những tháng đầu năm 2021 giá các mặt hàng sắt thép từ các công ty sản xuất có thông báo tăng liên tục và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Điều đó ảnh hướng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của các đại lý phân phối, đơn vị xây dựng và tiêu thụ thép. Vậy đâu là lý do? 

+ Giá nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất thép tăng đột biến.

+ Giá sắt thép tăng cao, liên tục do khối lượng từ nguồn cung ứng khan hiếm. 

+ Nhập khẩu khó, nguồn thép được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ. 

+ Bị phụ thuộc vào nguồn hàng và nguyên liệu từ Trung Quốc (chính phủ TQ không hoàn thuế xuất khẩu cho doanh nghiệp trong nước, dẫn đến giá tăng).

+ Nhu cầu xây dựng tăng.

Ngoài ra, dù nguồn cung sắt thép trong nước khan hiếm, nhưng xuất khẩu tăng mạnh, ưu tiên xuất khẩu hơn thị trường trong nước. Đó cũng là chính lý do dẫn đến giá sắt thép tăng cao.

Những yếu tố khác ảnh hưởng đến giá thép ống?

Chất lượng và chủng loại thép ống

Thép ống có nhiều loại khác nhau, mỗi loại có chất lượng và đặc tính khác nhau. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá thép ống. Tùy vào nhu cầu sử dụng, yêu cầu của từng công trình mà bạn sẽ cân nhắc lựa chọn loại thép ống phù hợp. Với loại thép chất lượng cao sẽ có giá cao hơn và ngược lại.
 
giá thép ống
Thép ống đen Thái Hòa Phát

Giá trị đơn hàng (Số lượng mua)

Giá thép ống còn phụ thuộc vào tổng giá trị đơn đặt hàng hay số lượng mua hàng. Dĩ nhiên với những đơn hàng lớn, số lượng nhiều sẽ có giá tốt hơn những đơn hàng nhỏ, lẻ. Vì vậy, bạn nên hoạch định đầy đủ số lượng cần và đặt tại 1 đơn vị cung cấp để được nhận được nhiều ưu đãi hơn.

Phụ thuộc vào thị trường và độ cạnh tranh

Như đã nói ở trên, giá thép hộp bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thị trường. Với thị trường biến động, nguồn cung hạn chế, nhu cầu tăng cao, bắt buộc giá thép phải tăng. Ngoài ra, tùy vào độ cạnh tranh giữa các đại lý, giá thép hộp cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Giá thép hộp bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế toàn cầu

Thị trường kinh tế thế giới cũng bị ảnh hưởng nhiều đến giá thành sắt thép. Những nước có lượng cung thép lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nga, Đức,... có thể tác động đến giá thành thị trường sắt thép trong nước.

Những lưu ý khi chọn mua thép ống?

Xác định chủng loại và số lượng

Trước khi mua, bạn nên xác định loại thép ống phù hợp, kích thước thép ống và số lượng. Từ đó xác định được khoảng chi phí theo giá thị trường hiện tại và có kế hoạch chuẩn bị số tiền cần thanh toán. (Nếu bạn không có kinh nghiệm, có thể nhờ những người am hiểu về xây dựng tư vấn và chọn được loại thép phù hợp và tiết kiệm).
Lựa chọn thương hiệu và đại lý cung cấp uy tín

Lưu ý khi lựa chọn thương hiệu

So với thép ống của các thương hiệu lớn, uy tín trong nước. Thép Trung Quốc hay thép tái chế có giá thành thấp hơn, chất lượng cũng kém hơn. Điều đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ của công trình. Vì vậy, tốt nhất bạn nên chọn các thương hiệu uy tín để được sử dụng sắt thép đạt chuẩn, yên tâm về chất lượng công trình và quá trình sử dụng về sau. 

Về lưu ý khi chọn đại lý cung cấp thép

Bạn chỉ nên mua ở những đại lý chính thức của các thương hiệu lớn như: Hòa phát, Hoa Sen, Nguyễn Minh, Ánh Hòa,... Tuyệt đối không mua hay giao dịch với những công ty có địa chỉ kinh doanh không rõ ràng, thường xuyên thay đổi địa chỉ trên internet nhưng thực tế không có địa chỉ văn phòng hay kho hàng. 
Thời gian qua có rất nhiều đơn vị gặp phải những công ty ma, cố tình lừa dối khách hàng bằng nhiều chiêu trò rất tinh vi. Phổ biến nhất là báo giá rất thấp, khi khách hàng chuyển khoản thì cắt liên lạc, không có giao dịch nào xảy ra. Gần đây nhất là vụ giao hàng thép xây dựng thiếu 50% so với số lượng đặt hàng ban đầu, bằng cách sử dụng các bó thép hàn lại với nhau để ở đầu bó thép. Ngoài ra còn rất nhiều cách thức khác, bạn có thể cập nhật thêm từ báo chí hoặc search google để tránh những công ty trên.

Nên cẩn thận với những đại lý báo giá thấp bất thường

Lý do là: Sắt thép là mặt hàng có biên độ lợi nhuận rất thấp mặt dù giá trị trên mỗi đơn hàng cao. Vì vậy, giá bán giữa các đại lý cung cấp mặc dù có chênh lệch nhưng không nhiều. Đa phần chênh nhau và trăm đồng/kg so với giá chung. Nếu chênh lệch vài nghìn đồng trở lên chắc chắn hàng hóa có vấn đề cần tính toán lại.
Bạn nên kiểm tra kỹ nội dung hợp đồng mua bán, đảm bảo chính xác số lượng, kích thước, đơn giá, thành tiền, thuế VAT, vận chuyển,...trước khi thỏa thuận và thanh toán.
Ngoài ra, trong quá trình giao hàng, luôn có nhân viên kiểm đếm số lượng, kích thước, nên thỏa thuận giao hàng ban ngày. Đặc biệt, khu vực hạ thép nên có camera. Các công trình lớn nên có cân điện tử tại công trình để giảm thiệt hại thiếu khối lượng thép nếu không kiểm soát chặt chẽ.

Phân loại và ứng dụng của thép ống?

Thép ống được phân loại như thế nào?

Thép ống nếu phân loại theo quy cách sẽ được phân loại thành nhiều kích thước và độ dày khác nhau. Bạn có thể tham khảo các quy cách trong bảng giá thép ống trong phần 1. 
Thép ống nếu phân loại theo chất liệu được phân thành 3 loại: thép ống đen, thép ống mạ kẽm và mạ kẽm nhúng nóng. Mỗi loại sẽ phù hợp với các môi trường khác nhau nên được ứng dụng cũng khác nhau. Các thương hiệu lớn cung cấp thép ống tại Việt Nam như: Hòa Phát, Việt Đức, Việt Ý,...Trong đó, thép ống mạ kẽm Hòa Phát là loại sản phẩm được sử dụng nhiều nhất hiện nay.
 
thép ống đen
Thép ống đen
thép ống mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Thép ống và những ứng dụng?

+ Thép ống được ứng dụng nhiều trong ngành công nhiều sản xuất ô tô, rất nhiều bộ phần trên ô tô được sử dụng thép ống. Trong đó thép ống đen, thép ống mạ kẽm được sử dụng phổ biến. 
+ Thép ống được sử dụng làm khung mái nhà, hệ thống cọc siêu âm, đèn chiếu sáng,...
+ Thép ống mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn và chống oxy hóa nên thường được dùng để làm đường ống dẫn nước trong các tòa nhà, chung cư.

Một số mẹo bảo quản sắt thép 

 • Không sắp xếp thép ống gần các khu vực hóa chất như axit, bazo, muối. Đối với các công ty sản xuất thép, axit được đưa vào trong quá trình tẩy rỉ thường xuyên.
 • Sắp xếp thép trong kho phải kê trên đà gỗ,  đà bằng bê-tông, nên có đệm gỗ lót ở trên, cách mặt đất ít nhất là 10cm.
 • Đối với những loại thép có thể bảo quản môi trường ngoài trời thì nên kê một đầu cao một đầu thấp, mức chênh lệch khoảng tầm 5cm.
 • Tránh để sắt thép tiếp xúc với nước mưa. Vì trong nước mưa có chứa axit, gây gỉ sét.
 • Nếu thép để ở ngoài trời, nhất là ở các công trường thi công gián đoạn, không có kho để lưu trữ, nên dùng bạt để che kín thép.
 • Cần bảo quản sắt thép môi trường khô ráo thoáng mát, độ ẩm thấp, hạn chế bụi bẩn sẽ lưu được thời gian lâu, thép sẽ không bị oxy hóa hay rỉ sét.

Công ty cung cấp thép ống chất lượng - Thái Hòa Phát

Hiện nay có khá nhiều công ty cung cấp sắt thép, tuy nhiên dưới đây là những lý do bạn nên chọn mua thép ống tại Thái Hòa Phát:
+ Định hướng kinh doanh lâu dài bền vững, quan trọng giá trị thương hiệu hơn lợi nhuận. Vì vậy, Thái Hòa Phát luôn quan tâm đến uy tín của doanh nghiệp và giá trị mang đến cho khách hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm đạt chuẩn và dịch vụ tốt nhất.
+ Về giá thành: vì Thái Hòa Phát là đại lý cho doanh số cao top đầu. Nên sẽ được giá tốt từ nhà sản xuất, từ đó giá bán cũng sẽ thấp hơn các đại lý khác. 
+ Thái Hòa Phát còn hỗ trợ vận chuyển toàn quốc với chi phí tiết kiệm. Chúng tôi luôn duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý nên có thể giao hàng nhanh chóng tại mọi thời điểm.
Bên cạnh đó, với sự tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên. Thái Hòa Phát hy vọng được có cơ hội phục vụ doanh nghiệp của bạn.
Hãy gọi ngay hotline 0971 298 787 của Thái Hòa Phát tư vấn báo giá sớm nhất nhé!
Thông tin liên hệ
THÁI HÒA PHÁT STEEL
Địa chỉ: DT 824, Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An.
Mã số thuế: 1101883113
Hotline: 0971 298 787 - 0974 894 075
Email: thpsteel8787@gmail.com
Website: thaihoaphat.net

Đánh giá: 

Điểm 2.8 /5 dựa vào 6 đánh giá
Gửi đánh giá của bạn về bài viết:    Gửi đánh giá

Tag:
 • 0
 • ,

 • Sản phẩm liên quan
  Danh mục sản phẩm
  Sản phẩm nổi bật

  THÁI HOÀ PHÁT CUNG CẤP 15 TẤN THÉP HỘP - CÔNG TRÌNH BÌNH DƯƠNG THÁI HOÀ PHÁT CUNG CẤP 15 TẤN THÉP HỘP - CÔNG TRÌNH BÌNH DƯƠNG
  Hình ảnh thực tế Thái Hoà Phát cung cấp 15 tấn thép hộp - Công trình Bình Dương.
  CUNG CẤP 200 TẤN THÉP HÌNH I150 POSCO - CÔNG TRÌNH SƠN TIÊN, ĐỒNG NAI CUNG CẤP 200 TẤN THÉP HÌNH I150 POSCO - CÔNG TRÌNH SƠN TIÊN, ĐỒNG NAI
  Hình ảnh Thái Hoà Phát cung cấp 200 tấn thép hình I150 POSCO - công trình Sơn Tiên, Đồng Nai.
  GIAO 15 TẤN THÉP ỐNG CÔNG TRÌNH VŨNG TÀU GIAO 15 TẤN THÉP ỐNG CÔNG TRÌNH VŨNG TÀU
  Hình ảnh Thái Hoà Phát vận chuyển giao 15 Tấn thép ống - công trình Vũng Tàu. Hotline báo giá 0971 29 87 87.
  DỰ ÁN
  THÁI HOÀ PHÁT CUNG CẤP 15 TẤN THÉP HỘP - CÔNG TRÌNH BÌNH DƯƠNG THÁI HOÀ PHÁT CUNG CẤP 15 TẤN THÉP HỘP - CÔNG TRÌNH BÌNH DƯƠNG
  Hình ảnh thực tế Thái Hoà Phát cung cấp 15 tấn thép hộp - Công trình Bình Dương.
  CUNG CẤP 200 TẤN THÉP HÌNH I150 POSCO - CÔNG TRÌNH SƠN TIÊN, ĐỒNG NAI CUNG CẤP 200 TẤN THÉP HÌNH I150 POSCO - CÔNG TRÌNH SƠN TIÊN, ĐỒNG NAI
  Hình ảnh Thái Hoà Phát cung cấp 200 tấn thép hình I150 POSCO - công trình Sơn Tiên, Đồng Nai.
  GIAO 15 TẤN THÉP ỐNG CÔNG TRÌNH VŨNG TÀU GIAO 15 TẤN THÉP ỐNG CÔNG TRÌNH VŨNG TÀU
  Hình ảnh Thái Hoà Phát vận chuyển giao 15 Tấn thép ống - công trình Vũng Tàu. Hotline báo giá 0971 29 87 87.
  CUNG CẤP THÉP CHO DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI PHAN THIẾT CUNG CẤP THÉP CHO DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI PHAN THIẾT
  Hình ảnh Thái Hoà Phát cung cấp thép cho dự án điện mặt trời tại Phan Thiết.
  CUNG CẤP THÉP CHO DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI RESOT ARENA CAM RANH - KHÁNH HOÀ CUNG CẤP THÉP CHO DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI RESOT ARENA CAM RANH - KHÁNH HOÀ
  Hình ảnh Thái Hoà Phát cung cấp thép cho Dự án điện mặt trời Resort Arena Cam Ranh - Khánh Hoà.
  Khách hàng đánh giá
  Dịch vụ bên đây nhanh và tôi hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả. Tôi đặt sắt thép ở Thái Hòa Phát khá nhiều. Sản phẩm chất lượng + uy tín. Nói chung ổn định.
  An Nguyễn

  An Nguyễn

  Nhà Thầu
  Tôi thực sự hài lòng về Thái Hòa Phát. Thứ nhất, bên đây lúc nào cũng đủ hàng, giá tốt, thông tin sp chính xác. Ngoài ra nhân viên còn rất nhiệt tình.
  Trần Nguyên

  Trần Nguyên

  Chủ Dự Án
  Video
  THÁI HÒA PHÁT STEEL
  Địa chỉ: DT 824, Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An.
  Mã số thuế: 1101883113
  Hotline: 0971 298 787 - 0974 894 075
  Email: thpsteel8787@gmail.com
  Website: thaihoaphat.net
  Kết nối với chúng tôi
  Facebook youtube google instagram

   DMCA.com Protection Status

  Bản quyền thuộc về THÁI HÒA PHÁT STEEL
  0974894075
  0971298787
  zalo icon