DT 824, Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An
MENU

Hotline

0971298787

Email

thpsteel8787@gmail.com
Danh mục sản phẩm

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG 2024

+ Cung cấp sắt thép chất lượng cao.

+ Nguồn hàng đa dạng.

+ Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

+ Vận chuyển nhanh chóng.

+ Giá tốt nhất thị trường.

+ Hotline: 0971 298 787


Thái Hòa Phát xin cập nhật bảng giá thép ống và một số lưu ý khi đặt mua thép ống. Lưu ý: Bảng giá được cập nhật mới ngày 01/03/2024. Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép thay đổi mỗi ngày. Vui lòng liên hệ hotline 0971 298 787 để nhận báo giá mới nhất nhé!

Bảng giá thép ống tại Thái Hòa Phát

Bảng giá thép ống mạ kẽm Ánh Hoà (01/03/3024) 

Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)

 Quy cách

 Độ dày

(mm)

 Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Phi 21  1,05  3,1  169  18.500  57.350
 Phi 21  1,35  3,8  169  18.500  70.300
 Phi 21  1,65  4,6  169  18.500  85.100 
 Phi 25.4  1,05  3,8  127  18.500  70.300 
 Phi 25.4  1,15  4,3  127  18.500  79.550 
 Phi 25.4  1,35  4,8  127  18.500  88.800 
 Phi 25.4  1,65  5,8  127  18.500  107.300 
 Phi 27  1,05  3,8  127  18.500  70.300 
 Phi 27  1,35  4,8  127  18.500  88.800 
 Phi 27  1,65  6,2  127  18.500  114.700 
 Phi 34  1,05  5,04  102  18.500   93.240 
 Phi 34  1,35  6,24  102  18.500  115.440 
 Phi 34  1,65  7,92  102  18.500  146.520 
 Phi 34  1,95  9,16  102  18.500  169.460 
 Phi 42  1,05  6,3  61  18.500  116.550 
 Phi 42  1,35  7,89  61  18.500  145.965 
 Phi 42  1,65  9,64  61  18.500  178.340 
 Phi 42  1,95  11,4  61  18.500  210.900 
 Phi 49  1,05  7,34  61  18.500  135.790 
 Phi 49  1,35  9,18  61  18.500  169.830 
 Phi 49  1,65  11,3  61  18.500  209.050 
 Phi 49  1,95  13,5  61  18.500  249.750
 Phi 60  1,05  9  37  18.500  166.500 
 Phi 60  1,35  11,27  37  18.500  208.495 
 Phi 60  1,65  14,2  37  18.500  262.700 
 Phi 60  1,95  16,6  37  18.500  307.100 
 Phi 76  1,05  11,2  37  18.500  207.200 
 Phi 76  1,35  14,2  37  18.500  262.700 
 Phi 76  1,65  18  37  18.500  333.000 
 Phi 76  1,95  21  37  18.500  388.500 
 Phi 90  1,35  17  37  18.500  314.500 
 Phi 90  1,65  22  37  18.500  407.000 
 Phi 90  1,95  25,3  37  18.500  468.050 
 Phi 114  1,35  21,5  19  18.500  397.750 
 Phi 114  1,65  27,5  19  18.500  508.750 
 Phi 114  1,95  32,5  19  18.500  601.250 

Bảng giá thép ống đen Hoà Phát (01/03/2024)

Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)

 Quy cách

 Độ dày

(mm)

 Kg/Cây   Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Phi 21  1.0 ly  2,99  168  21.450   64.136 
 Phi 21  1.1 ly  3,27  168  21.450   70.142 
 Phi 21  1.2 ly  3,55  168  21.450   76.148 
 Phi 21  1.4 ly  4,1  168  20.250  83.025 
 Phi 21  1.5 ly  4,37  168  20.250  88.493 
 Phi 21  1.8 ly  5,17  168  18.950  97.972 
 Phi 21  2.0 ly  5,68  168  18.350  104.228 
 Phi 21  2.5 ly  7,76  168  18.350  142.396 
 Phi 27  1.0 ly  3,8  113  21.450  81.510 
 Phi 27  1.1 ly  4,16  113  21.450  89.232 
 Phi 27  1.2 ly  4,52  113  21.450  96.954 
 Phi 27  1.4 ly  5,23  113  20.250  105.908 
 Phi 27  1.5 ly  5,58  113  20.250  112.995 
 Phi 27  1.8 ly  6,62  113  18.950  125.449 
 Phi 27  2.0 ly  7,29  113  18.350  133.772 
 Phi 27  2.5 ly  8,93  113  18.350  163.866 
 Phi 27  3.0 ly  10,65  113  18.350  195.428 
 Phi 34  1.0 ly  4,81  80  21.450  103.175 
 Phi 34  1.1 ly  5,27  80  21.450  113.042 
 Phi 34  1.2 ly  5,74  80  21.450  123.123 
 Phi 34  1.4 ly  6,65  80  20.250  134.663 
 Phi 34  1.5 ly  7,1  80  20.250  143.775 
 Phi 34  1.8 ly  8,44  80  18.950  159.938 
 Phi 34  2.0 ly  9,32  80  18.350  171.022 
 Phi 34  2.5 ly  11,47  80  18.350   210.475 
 Phi 34  2.8 ly  12,72  80  18.350   233.412 
 Phi 34  3.0 ly  13,54  80  18.350  248.459 
 Phi 34  3.2 ly  14,35  80  18.350  263.323 
 Phi 42  1.0 ly  6,1  61  21.450  130.845 
 Phi 42  1.1 ly  6,69  61  21.450  143.501 
 Phi 42  1.2 ly  7,28  61  21.450  156.156 
 Phi 42  1.4 ly  8,45  61  20.250  171.113 
 Phi 42  1.5 ly  9,03  61  20.250  182.858 
 Phi 42  1.8 ly  10,76  61  18.950   203.902 
 Phi 42  2.0 ly  11,9  61  18.350   218.365 
 Phi 42  2.5 ly  14,69  61  18.350   269.562 
 Phi 42  2.8 ly  16,32  61  18.350   299.472 
 Phi 42  3.0 ly  17,4  61  18.350   319.290 
 Phi 42  3.2 ly  18,47  61  18.350   338.925 
 Phi 42  3.5 ly  20,02  61  18.350   367.367 
 Phi 49  2.0 ly  13,64  52  18.350   250.294 
 Phi 49  2.5 ly  16,87  52  18.350  309.565 
 Phi 49  2.8 ly  18,77  52  18.350  344.430 
 Phi 49  2.9 ly  19,4  52  18.350  355.990 
 Phi 49  3.0 ly  20,02  52  18.350   390.121 
 Phi 49  3.2 ly  21,26  52  18.350   367.367 
 Phi 49  3.4 ly  22,49  52  18.350   412.692 
 Phi 49  3.8 ly  24,91  52  18.350   457.099 
 Phi 49  4.0 ly  26,1  52  18.350   478.935 
 Phi 49  4.5 ly  29,03  52  18.350   532.701 
 Phi 49  5.0 ly  32  52  18.350   587.200 
 Phi 60  1.1 ly  9,57  37  21.450  205.277 
 Phi 60  1.2 ly  10,42  37  21.450  223.509 
 Phi 60  1.4 ly  12,12  37  20.250  245.430 
 Phi 60  1.5 ly  12,96  37  20.250  262.440 
 Phi 60  1.8 ly  15,47  37  18.950  293.157 
 Phi 60  2.0 ly  17,13  37  18.350  314.336 
 Phi 60  2.5 ly  21,23  37  18.350   389.571 
 Phi 60  2.8 ly  23,66  37  18.350   434.161 
 Phi 60  2.9 ly  24,46  37  18.350   448.841 
 Phi 60  3.0 ly  25,26  37  18.350  463.521 
 Phi 60  3.5 ly  29,21  37  18.350  536.004 
 Phi 60  3.8 ly  31,54  37  18.350  578.759 
 Phi 60  4.0 ly  33,09  37  18.350  607.202 
 Phi 60  5.0 ly  40,62  37  18.350  745.377 
 Phi 76  1.1 ly  12,13  27  21.450  260.189 
 Phi 76  1.2 ly  13,21  27  21.450  283.355 
 Phi 76  1.4 ly  15,37  27  20.250   311.243 
 Phi 76  1.5 ly  16,45  27  20.250  333.113 
 Phi 76  1.8 ly  19,66  27  18.950  372.557 
 Phi 76  2.0 ly  21,78  27  18.950  399.663 
 Phi 76  2.5 ly  27,04  27  18.950  496.184 
 Phi 76  2.8 ly  30,16  27  18.950  553.436 
 Phi 76  2.9 ly  31,2  27  18.950  572.520 
 Phi 76  3.0 ly  32,23  27  18.950  591.421 
 Phi 76  3.2 ly  34,28  27  18.950  629.038 
 Phi 76  3.5 ly  37,34  27  18.950   685.189 
 Phi 76  3.8 ly  40,37  27  18.950   740.790 
 Phi 76  4.0 ly  42,38  27  18.950   777.673 
 Phi 76  4.5 ly  47,34  27  18.950   868.689 
 Phi 76  5.0 ly  52,23  27  18.950  958.421 
 Phi 90  2.8 ly  35,42  24  18.950   649.957 
 Phi 90  2.9 ly  36,65  24  18.950  672.528 
 Phi 90  3.0 ly  37,87  24  18.950   694.915 
 Phi 90  3.2 ly  40,3  24  18.950   739.505 
 Phi 90  3.5 ly  43,92  24  18.950   805.932 
 Phi 90  3.8 ly  47,51  24  18.950  871.809 
 Phi 90  4.0 ly  49,9  24  18.950  915.665 
 Phi 90  4.5 ly  55,8  24  18.950  1.023.930 
 Phi 90  5.0 ly  61,63  24  18.950  1.130.911 
 Phi 90  6.0 ly  73,07  24  18.950  1.340.835 
 Phi 114  1.4 ly  23  16  20.250  465.750 
 Phi 114  1.8 ly  29,75  16  18.950  563.763 
 Phi 114  2.0 ly  33  16  18.350  605.550 
 Phi 114  2.4 ly  39,45  16  18.350  723.908 
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  18.350  753.451 
 Phi 114  2.8 ly  45,86  16  18.350  841.531 
 Phi 114  3.0 ly  49,05  16  18.350  900.068 
 Phi 114  3.8 ly  61,68  16  18.350  1.131.828 
 Phi 114  4.0 ly  64,81  16  18.350  1.189.264 
 Phi 114  4.5 ly  72,58  16  18.350  1.331.843 
 Phi 114  5.0 ly  80,27  16  18.350  1.472.955 
 Phi 114  6.0 ly  95,44  16  18.350   1.751.324 
 Phi 141  3.96 ly  80,46  10  18.350  1.476.441 
 Phi 141  4.78 ly  96,54  10  18.350   1.771.509 
 Phi 141  5.16 ly  103,95  10  18.350   1.907.483 
 Phi 141  5.56 ly  111,66  10  18.350  2.048.961 
 Phi 141  6.35 ly  126,8  10  18.350  2.326.780 
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  18.350  1.766.004 
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  18.350  2.121.627 
 Phi 168  5,16 ly  124,56  10  18.350  2.285.676 
 Phi 168  5,56 ly  133,86  10  18.350   2.456.331 
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  18.350  2.792.136 

Bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hoà Phát (01/03/2024)

Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)

 Quy cách  Độ dày  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây) 

 Phi 21  1.6 ly  4,642  169  26.600   123.477 
 Phi 21  1.9 ly  5,484  169  26.200   143.681 
 Phi 21  2.1 ly  5,938  169  25.200   149.638 
 Phi 21  2.3 ly  6,435  169  25.200   162.162 
 Phi 21  2.3 ly  7,26  169  25.200   182.952 
 Phi 26,65  1.6 ly  5,933  113  26.600   157.818 
 Phi 26,65  1.9 ly  6,961  113  26.200   182.378 
 Phi 26,65  2.1 ly  7,704  113  25.200   194.141 
 Phi 26,65  2.3 ly  8,286  113  25.200   208.807 
 Phi 26,65  2.6 ly  9,36  113  25.200   235.872 
 Phi 33,5  1.6 ly  7,556  80  26.600   200.990 
 Phi 33,5  1.9 ly  8,888  80  26.200   232.866 
 Phi 33,5  2.1 ly  9,762  80  25.200   246.002 
 Phi 33,5  2.3 ly  10,722  80  25.200   270.194 
 Phi 33,5  2.5 ly  11,46  80  25.200   288.792 
 Phi 33,5  2.6 ly  11,886  80  25.200   299.527 
 Phi 33,5  2.9 ly  13,128  80  25.200   330.826 
 Phi 33,5  3.2 ly  14,4  80  25.200   362.880 
 Phi 42,2  1.6 ly  9,617  61  26.600   255.812 
 Phi 42,2  1.9 ly  11,335  61  26.200    296.977 
 Phi 42,2  2.1 ly  12,467  61  25.200   314.168 
 Phi 42,2  2.3 ly  13,56  61  25.200    341.712 
 Phi 42,2  2.6 ly  15,24  61  25.200   384.048 
 Phi 42,2  2.9 ly  16,87  61  25.200   425.124 
 Phi 42,2  3.2 ly  18,6  61  25.200   468.720 
 Phi 48,1  1.6 ly  11  52  26.600   292.600 
 Phi 48,1  1.9 ly  12,995  52  26.200   340.469 
 Phi 48,1  2.1 ly  14,3  52  25.200   360.360 
 Phi 48,1  2.3 ly  15,59  52  25.200   392.868 
 Phi 48,1  2.5 ly  16,98  52  25.200    427.896 
Phi 48,1 2.6 ly 17,5 52 25.200   441.000 
Phi 48,1 2.7 ly 18,14 52 25.200  457.128 
Phi 48,1 2.9 ly 19,38 52 25.200  488.376 
Phi 48,1 3.2 ly 21,42 52 25.200  539.784 
Phi 48,1 3.6 ly 23,71 52 25.200  597.492 
Phi 59,9 1.9 ly 16,3 37 26.200  427.060 
Phi 59,9 2.1 ly 17,97 37 25.200  452.844 
Phi 59,9 2.3 ly 19,612 37 25.200  494.222 
Phi 59,9 2.6 ly 22,158 37 25.200  558.382 
Phi 59,9 2.7 ly 22,85 37 25.200  575.820 
Phi 59,9 2.9 ly 24,48 37 25.200  616.896 
Phi 59,9 3.2 ly 26,861 37 25.200  676.897 
Phi 59,9 3.6 ly 30,18 37 25.200  760.536 
Phi 59,9 4.0 ly 33,1 37 25.200  834.120 
Phi 75,6 2.1 ly 22,85 27 25.200  575.820 
Phi 75,6 2.3 ly 24,96 27 25.200  628.992 
Phi 75,6 2.5 ly 27,04 27 25.200  681.408 
Phi 75,6 2.6 ly 28,08 27 25.200  707.616 
Phi 75,6 2.7 ly 29,14 27 25.200  734.328 
Phi 75,6 2.9 ly 31,37 27 25.200  790.524 
Phi 75,6 3.2 ly 34,26 27 25.200  863.352 
Phi 75,6 3.6 ly 38,58 27 25.200  972.216 
Phi 75,6 4.0 ly 42,4 27 25.200  1.068.480 
Phi 88,3 2.1 ly
26,8
27 25.200  675.360 
Phi 88,3 2.3 ly 29,28 27 25.200  737.856 
Phi 88,3 2.5 ly 31,74 27 25.200  799.848 
Phi 88,3 2.6 ly 32,97 27 25.200  830.844 
Phi 88,3 2.7 ly 34,22 27 25.200  862.344 
Phi 88,3 2.9 ly 36,83 27 25.200  928.116 
Phi 88,3 3.2 ly 40,32 27 25.200  1.016.064 
Phi 88,3 3.6 ly 45,14 27 25.200  1.137.528 
Phi 88,3 4.0 ly 50,22 27 25.200  1.265.544 
Phi 88,3 4.5 ly 55,8 16 25.200  1.406.160 
Phi 114 2.5 ly 41,06 16 25.200  1.034.712 
Phi 114 2.7 ly 44,29 16 25.200  1.116.108 
Phi 114 2.9 ly 47,48 16 25.200  1.196.496 
Phi 114 3.0 ly 49,07 16 25.200  1.236.564 
Phi 114 3.2 ly 52,58 16 25.200  1.325.016 
Phi 114 3.6 ly 58,5 16 25.200  1.474.200 
Phi 114 4.0 ly 64,84 16 25.200  1.633.968 
Phi 114 4.5 ly 73,2 16 25.200  1.844.640 
Phi 114 5.0 ly 80,64 16 25.200  2.032.128 
Phi 141.3 3.96 ly 80,46 10 25.400  2.043.684 
Phi 141.3 4.78 ly 96,54 10 25.400  2.452.116 
Phi 141.3 5.16 ly 103,95 10 25.400  2.640.330 
Phi 141.3 5.56 ly 111,66 10 25.400  2.836.164 
Phi 141.3 6.35 ly 126,8 10 25.400  3.220.720 
Phi 168 3.96 ly 96,24 10 25.400  2.444.496 
Phi 168 4.78 ly 115,62 10 25.400  2.936.748 
Phi 168 5.16 ly 124,56 10 25.400  3.163.824 
Phi 168 5.56 ly 133,86 10 25.400  3.400.044 
Phi 168 6.35 ly 152,16 10 25.400  3.864.864 
Phi 219.1 3.96 ly 126,06 7 25.400  3.201.924 
Phi 219.1 4.78 ly 151,56 7 25.400  3.849.624 
Phi 219.1 5.16 ly 163,32 7 25.400  4.148.328 
Phi 219.1 5.56 ly 175,68 7 25.400  4.462.272 
Phi 219.1 6.35 ly 199,86 7 25.400  5.076.444 

 Vì sao giá sắt thép ống tăng cao, liên tục?

Từ cuối năm 2020 đến những tháng đầu năm 2021 giá các mặt hàng sắt thép từ các công ty sản xuất có thông báo tăng liên tục và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Điều đó ảnh hướng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của các đại lý phân phối, đơn vị xây dựng và tiêu thụ thép. Vậy đâu là lý do? 

 • Giá nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất thép tăng đột biến.
 • Giá sắt thép tăng cao, liên tục do khối lượng từ nguồn cung ứng khan hiếm. 
 • Nhập khẩu khó, nguồn thép được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ. 
 • Bị phụ thuộc vào nguồn hàng và nguyên liệu từ Trung Quốc (chính phủ TQ không hoàn thuế xuất khẩu cho doanh nghiệp trong nước, dẫn đến giá tăng)
 • Nhu cầu xây dựng tăng.

Ngoài ra, dù nguồn cung sắt thép trong nước khan hiếm, nhưng xuất khẩu tăng mạnh, ưu tiên xuất khẩu hơn thị trường trong nước. Đó cũng là chính lý do dẫn đến giá sắt thép tăng cao.

Những yếu tố khác ảnh hưởng đến giá thép ống?

Chất lượng và chủng loại thép ống

Thép ống có nhiều loại khác nhau, mỗi loại có chất lượng và đặc tính khác nhau. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá thép ống. Tùy vào nhu cầu sử dụng, yêu cầu của từng công trình mà bạn sẽ cân nhắc lựa chọn loại thép ống phù hợp. Với loại thép chất lượng cao sẽ có giá cao hơn và ngược lại.

Giá trị đơn hàng (Số lượng mua)

Giá thép ống còn phụ thuộc vào tổng giá trị đơn đặt hàng hay số lượng mua hàng. Dĩ nhiên với những đơn hàng lớn, số lượng nhiều sẽ có giá tốt hơn những đơn hàng nhỏ, lẻ. Vì vậy, bạn nên hoạch định đầy đủ số lượng cần và đặt tại 1 đơn vị cung cấp để được nhận được nhiều ưu đãi hơn.

Phụ thuộc vào thị trường và độ cạnh tranh

Như đã nói ở trên, giá thép hộp bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thị trường. Với thị trường biến động, nguồn cung hạn chế, nhu cầu tăng cao, bắt buộc giá thép phải tăng. Ngoài ra, tùy vào độ cạnh tranh giữa các đại lý, giá thép hộp cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Giá thép hộp bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế toàn cầu

Thị trường kinh tế thế giới cũng bị ảnh hưởng nhiều đến giá thành sắt thép. Những nước có lượng cung thép lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nga, Đức,... có thể tác động đến giá thành thị trường sắt thép trong nước.

Những lưu ý khi chọn mua thép ống?

Xác định chủng loại và số lượng

Trước khi mua, bạn nên xác định loại thép ống phù hợp, kích thước thép ống và số lượng. Từ đó xác định được khoảng chi phí theo giá thị trường hiện tại và có kế hoạch chuẩn bị số tiền cần thanh toán. (Nếu bạn không có kinh nghiệm, có thể nhờ những người am hiểu về xây dựng tư vấn và chọn được loại thép phù hợp và tiết kiệm).

Lựa chọn thương hiệu và đại lý cung cấp uy tín

Lưu ý khi lựa chọn thương hiệu

So với thép ống của các thương hiệu lớn, uy tín trong nước. Thép Trung Quốc hay thép tái chế có giá thành thấp hơn, chất lượng cũng kém hơn. Điều đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ của công trình. Vì vậy, tốt nhất bạn nên chọn các thương hiệu uy tín để được sử dụng sắt thép đạt chuẩn, yên tâm về chất lượng công trình và quá trình sử dụng về sau. 

Về lưu ý khi chọn đại lý cung cấp thép

Bạn chỉ nên mua ở những đại lý chính thức của các thương hiệu lớn như: Hòa phát, Hoa Sen, Nguyễn Minh, Ánh Hòa,....Tuyệt đối không mua hay giao dịch với những công ty có địa chỉ kinh doanh không rõ ràng, thường xuyên thay đổi địa chỉ trên internet nhưng thực tế không có địa chỉ văn phòng hay kho hàng. 

Thời gian qua có rất nhiều đơn vị gặp phải những công ty ma, cố tình lừa dối khách hàng bằng nhiều chiêu trò rất tinh vi. Phổ biến nhất là báo giá rất thấp, khi khách hàng chuyển khoản thì cắt liên lạc, không có giao dịch nào xảy ra. Gần đây nhất là vụ giao hàng thép xây dựng thiếu 50% so với số lượng đặt hàng ban đầu, bằng cách sử dụng các bó thép hàn lại với nhau để ở đầu bó thép. Ngoài ra còn rất nhiều cách thức khác, bạn có thể cập nhật thêm từ báo chí hoặc search google để tránh những công ty trên.

Nên cẩn thận với những đại lý báo giá thấp bất thường

Lý do là: Sắt thép là mặt hàng có biên độ lợi nhuận rất thấp mặt dù giá trị trên mỗi đơn hàng cao. Vì vậy, giá bán giữa các đại lý cung cấp mặc dù có chênh lệch nhưng không nhiều. Đa phần chênh nhau và trăm đồng/kg so với giá chung. Nếu chênh lệch vài nghìn đồng trở lên chắc chắn hàng hóa có vấn đề cần tính toán lại.

Bạn nên kiểm tra kỹ nội dung hợp đồng mua bán, đảm bảo chính xác số lượng, kích thước, đơn giá, thành tiền, thuế VAT, vận chuyển,...trước khi thỏa thuận và thanh toán.

Ngoài ra, trong quá trình giao hàng, luôn có nhân viên kiểm đếm số lượng, kích thước, nên thỏa thuận giao hàng ban ngày. Đặc biệt, khu vực hạ thép nên có camera. Các công trình lớn nên có cân điện tử tại công trình để giảm thiệt hại thiếu khối lượng thép nếu không kiểm soát chặt chẽ.

Phân loại và ứng dụng của thép ống?

Thép ống được phân loại như thế nào?

Thép ống nếu phân loại theo quy cách sẽ được phân loại thành nhiều kích thước và độ dày khác nhau. Bạn có thể tham khảo các quy cách trong bảng giá thép ống trong phần 1. 

Thép ống nếu phân loại theo chất liệu được phân thành 3 loại: thép ống đen, thép ống mạ kẽm và mạ kẽm nhúng nóng. Mỗi loại sẽ phù hợp với các môi trường khác nhau nên được ứng dụng cũng khác nhau.

Thép ống và những ứng dụng?

Thép ống được ứng dụng nhiều trong ngành công nhiều sản xuất ô tô, rất nhiều bộ phần trên ô tô được sử dụng thép ống. Trong đó thép ống đen, thép ống mạ kẽm được sử dụng phổ biến. 

Thép ống được sử dụng làm khung mái nhà, hệ thống cọc siêu âm, đèn chiếu sáng,...

Thép ống mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn và chống oxy hóa nên thường được dùng để làm đường ống dẫn nước trong các tòa nhà, chung cư.

Một số mẹo bảo quản sắt thép 

Không sắp xếp thép ống gần các khu vực hóa chất như axit, bazo, muối. Đối với các công ty sản xuất thép, axit được đưa vào trong quá trình tẩy rỉ thường xuyên. Vì vậy, kho hàng nên hạn chế xây gần khu vực tẩy rửa.

 • Sắp xếp thép trong kho phải kê trên đà gỗ,  đà bằng bê-tông, nên có đệm gỗ lót ở trên, cách mặt đất ít nhất là 10cm.
 • Đối với những loại thép có thể bảo quản môi trường ngoài trời thì nên kê một đầu cao một đầu thấp, mức chênh lệch khoảng tầm 5cm.
 • Tránh để sắt thép tiếp xúc với nước mưa. Vì trong nước mưa có chứa axit, gây gỉ sét.
 • Nếu thép để ở ngoài trời, nhất là ở các công trường thi công gián đoạn, không có kho để lưu trữ, nên dùng bạt để che kín thép.
 • Cần bảo quản sắt thép môi trường khô ráo thoáng mát, độ ẩm thấp, hạn chế bụi bẩn sẽ lưu được thời gian lâu, thép sẽ không bị oxy hóa hay rỉ sét.

Công ty cung cấp thép ống chất lượng - Thái Hòa Phát

Hiện nay có khá nhiều công ty cung cấp sắt thép, tuy nhiên dưới đây là những lý do bạn nên chọn mua thép ống tại Thái Hòa Phát:

Định hướng kinh doanh lâu dài bền vững, quan trọng giá trị thương hiệu hơn lợi nhuận. Vì vậy, Thái Hòa Phát luôn quan tâm đến uy tín của doanh nghiệp và giá trị mang đến cho khách hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm đạt chuẩn và dịch vụ tốt nhất.

Về giá thành: vì Thái Hòa Phát là đại lý cho doanh số cao top đầu. Nên sẽ được giá tốt từ nhà sản xuất, từ đó giá bán cũng sẽ thấp hơn các đại lý khác. 

Thái Hòa Phát còn hỗ trợ vận chuyển toàn quốc với chi phí tiết kiệm. Chúng tôi luôn duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý nên có thể giao hàng nhanh chóng tại mọi thời điểm.

Bên cạnh đó, với sự tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên. Thái Hòa Phát hy vọng được có cơ hội phục vụ doanh nghiệp của bạn.

Hãy gọi ngay hotline 0971 298 787 của Thái Hòa Phát tư vấn báo giá sớm nhất nhé!

Thông tin liên hệ

THÁI HÒA PHÁT STEEL

Địa chỉ: DT 824, Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An.

Mã số thuế: 1101883113

Hotline: 0971298787

Email: thpsteel8787@gmail.com

Website: thaihoaphat.net

Đánh giá: 

Điểm 2.8 /5 dựa vào 6 đánh giá
Gửi đánh giá của bạn về bài viết:    Gửi đánh giá

Tag:
 • 0
 • ,

 • Sản phẩm liên quan
  Danh mục sản phẩm
  Sản phẩm nổi bật

  THÁI HOÀ PHÁT GIAO 30 TẤN THÉP CÔNG TRÌNH CỦ CHI HCM THÁI HOÀ PHÁT GIAO 30 TẤN THÉP CÔNG TRÌNH CỦ CHI HCM
  Hình ảnh thực tế Thái Hoà Phát vận chuyển giao 30 Tấn thép cho công trình Củ Chi Hồ Chí Minh.
  THÁI HOÀ PHÁT GIAO 30 TẤN THÉP BĂNG CÔNG TRÌNH BÌNH DƯƠNG THÁI HOÀ PHÁT GIAO 30 TẤN THÉP BĂNG CÔNG TRÌNH BÌNH DƯƠNG
  Hình ảnh Thái Hoà Phát Giao 30 Tấn Thép Băng Cho Công Trình Tại Bình Dương.
  GIAO 60 TẤN THÉP ỐNG THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU GIAO 60 TẤN THÉP ỐNG THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU
  Hình ảnh thực tế Thái Hoà Phát Giao 60 Tấn Thép ống Cho Công Trình Tại Thành Phố Biển Vũng Tàu.
  DỰ ÁN
  THÁI HOÀ PHÁT GIAO 30 TẤN THÉP CÔNG TRÌNH CỦ CHI HCM THÁI HOÀ PHÁT GIAO 30 TẤN THÉP CÔNG TRÌNH CỦ CHI HCM
  Hình ảnh thực tế Thái Hoà Phát vận chuyển giao 30 Tấn thép cho công trình Củ Chi Hồ Chí Minh.
  THÁI HOÀ PHÁT GIAO 30 TẤN THÉP BĂNG CÔNG TRÌNH BÌNH DƯƠNG THÁI HOÀ PHÁT GIAO 30 TẤN THÉP BĂNG CÔNG TRÌNH BÌNH DƯƠNG
  Hình ảnh Thái Hoà Phát Giao 30 Tấn Thép Băng Cho Công Trình Tại Bình Dương.
  GIAO 60 TẤN THÉP ỐNG THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU GIAO 60 TẤN THÉP ỐNG THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU
  Hình ảnh thực tế Thái Hoà Phát Giao 60 Tấn Thép ống Cho Công Trình Tại Thành Phố Biển Vũng Tàu.
  THÁI HOÀ PHÁT GIAO 60 TẤN THÉP XÂY DỰNG HOÀ PHÁT LONG AN THÁI HOÀ PHÁT GIAO 60 TẤN THÉP XÂY DỰNG HOÀ PHÁT LONG AN
  Hình ảnh Thái Hoà Phát Giao 60 Tấn Thép Xây Dựng Hoà Phát (2 Đơn) Công Trình Long An.
  THÁI HOÀ PHÁT GIAO 20 TẤN THÉP ỐNG ĐEN - PHÚ MỸ, BÀ RỊA THÁI HOÀ PHÁT GIAO 20 TẤN THÉP ỐNG ĐEN - PHÚ MỸ, BÀ RỊA
  Hình ảnh thực tế Thái Hoà Phát giao 20 Tấn Thép ống đen cho công trình Phú Mỹ, Bà Rịa.
  Khách hàng đánh giá
  Dịch vụ bên đây nhanh và tôi hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả. Tôi đặt sắt thép ở Thái Hòa Phát khá nhiều. Sản phẩm chất lượng + uy tín. Nói chung ổn định.
  An Nguyễn

  An Nguyễn

  Nhà Thầu
  Tôi thực sự hài lòng về Thái Hòa Phát. Thứ nhất, bên đây lúc nào cũng đủ hàng, giá tốt, thông tin sp chính xác. Ngoài ra nhân viên còn rất nhiệt tình.
  Trần Nguyên

  Trần Nguyên

  Chủ Dự Án
  Video
  THÁI HÒA PHÁT STEEL

  Địa chỉ: DT 824, Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An.

  Mã số thuế: 1101883113

  Hotline: 0971 298 787 - 0974 894 075 - 0867298787

  Email: thpsteel8787@gmail.com

  Website: thaihoaphat.net

  Kết nối với chúng tôi
  Facebook youtube google instagram

   DMCA.com Protection Status

  Bản quyền thuộc về THÁI HÒA PHÁT STEEL
  0974894075
  0867298787
  zalo icon