DT 824, Ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An
MENU

Hotline

0971298787

Email

thpsteel8787@gmail.com
Danh mục sản phẩm

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG 2024

+ Cung cấp sắt thép chất lượng cao.

+ Nguồn hàng đa dạng.

+ Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

+ Vận chuyển nhanh chóng.

+ Giá tốt nhất thị trường.

+ Hotline: 0971 298 787


Thái Hòa Phát xin cập nhật bảng giá thép ống và một số lưu ý khi đặt mua thép ống. Lưu ý: Bảng giá được cập nhật mới ngày 31/01/2023. Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép thay đổi mỗi ngày. Vui lòng liên hệ hotline 0971 298 787 để nhận báo giá mới nhất nhé!

Bảng giá thép ống tại Thái Hòa Phát

Bảng giá thép ống mạ kẽm

Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)

 Quy cách

 Độ dày

(mm)

 Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Phi 21  1,05  3,1  169  21.700  67.270 
 Phi 21  1,35  3,8  169  21.700  82.460 
 Phi 21  1,65  4,6  169  21.700  99.820 
 Phi 25.4  1,05  3,8  127  21.700  82.460 
 Phi 25.4  1,15  4,3  127  21.700  93.310 
 Phi 25.4  1,35  4,8  127  21.700  104.160 
 Phi 25.4  1,65  5,8  127  21.700  125.860 
 Phi 27  1,05  3,8  127  21.500  81.700 
 Phi 27  1,35  4,8  127  21.500  103.200 
 Phi 27  1,65  6,2  127  21.500  133.300 
 Phi 34  1,05  5,04  102  21.500  108.360 
 Phi 34  1,35  6,24  102  21.500  134.160 
 Phi 34  1,65  7,92  102  21.500  170.280 
 Phi 34  1,95  9,16  102  21.500  196.940 
 Phi 42  1,05  6,3  61  21.500  135.450 
 Phi 42  1,35  7,89  61  21.500  169.635 
 Phi 42  1,65  9,64  61  21.500  207.260 
 Phi 42  1,95  11,4  61  21.500  245.100 
 Phi 49  1,05  7,34  61  21.500  157.810 
 Phi 49  1,35  9,18  61  21.500  197.370 
 Phi 49  1,65  11,3  61  21.500  242.950 
 Phi 49  1,95  13,5  61  21.500  290.250 
 Phi 60  1,05  9  37  21.500  193.500 
 Phi 60  1,35  11,27  37  21.500  242.305 
 Phi 60  1,65  14,2  37  21.500  305.300 
 Phi 60  1,95  16,6  37  21.500  356.900 
 Phi 76  1,05  11,2  37  21.500  240.800 
 Phi 76  1,35  14,2  37  21.500  305.300 
 Phi 76  1,65  18  37  21.500  387.000 
 Phi 76  1,95  21  37  21.500  451.500 
 Phi 90  1,35  17  37  21.500  365.500 
 Phi 90  1,65  22  37  21.500  473.000 
 Phi 90  1,95  25,3  37  21.500  543.950 
 Phi 114  1,35  21,5  19  21.500  462.250 
 Phi 114  1,65  27,5  19  21.500  591.250 
 Phi 114  1,95  32,5  19  21.500  698.750 

Bảng giá thép ống đen

Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)

 Quy cách

 Độ dày

(mm)

 Kg/Cây   Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Phi 21  1.0 ly  2,99  168  24.050  71.910 
 Phi 21  1.1 ly  3,27  168  24.050  78.644 
 Phi 21  1.2 ly  3,55  168  24.050  85.378 
 Phi 21  1.4 ly  4,1  168  24.050  98.605 
 Phi 21  1.5 ly  4,37  168  24.050  105.099 
 Phi 21  1.8 ly  5,17  168  21.050  108.829 
 Phi 21  2.0 ly  5,68  168  20.450  116.156 
 Phi 21  2.5 ly  7,76  168  20.450  158.692 
 Phi 27  1.0 ly  3,8  113  23.550  89.490 
 Phi 27  1.1 ly  4,16  113  23.550  97.968 
 Phi 27  1.2 ly  4,52  113  23.550  106.446 
 Phi 27  1.4 ly  5,23  113  22.350  116.891 
 Phi 27  1.5 ly  5,58  113  22.350  124.713 
 Phi 27  1.8 ly  6,62  113  21.050  139.351 
 Phi 27  2.0 ly  7,29  113  20.450  149.081 
 Phi 27  2.5 ly  8,93  113  20.450  182.619 
 Phi 27  3.0 ly  10,65  113  20.450  217.793 
 Phi 34  1.0 ly  4,81  80  23.550  113.276 
 Phi 34  1.1 ly  5,27  80  23.550  124.109 
 Phi 34  1.2 ly  5,74  80  23.550  135.177 
 Phi 34  1.4 ly  6,65  80  22.350  148.628 
 Phi 34  1.5 ly  7,1  80  22.350  158.685 
 Phi 34  1.8 ly  8,44  80  21.050  177.662 
 Phi 34  2.0 ly  9,32  80  20.450  190.594 
 Phi 34  2.5 ly  11,47  80  20.450  234.562 
 Phi 34  2.8 ly  12,72  80  20.450  260.124 
 Phi 34  3.0 ly  13,54  80  20.450  276.893 
 Phi 34  3.2 ly  14,35  80  20.450  293.458 
 Phi 42  1.0 ly  6,1  61  23.550  143.655 
 Phi 42  1.1 ly  6,69  61  23.550  157.550 
 Phi 42  1.2 ly  7,28  61  23.550  171.444 
 Phi 42  1.4 ly  8,45  61  22.350  188.858 
 Phi 42  1.5 ly  9,03  61  22.350  201.821 
 Phi 42  1.8 ly  10,76  61  21.050  226.498 
 Phi 42  2.0 ly  11,9  61  20.450  243.355 
 Phi 42  2.5 ly  14,69  61  20.450  300.411 
 Phi 42  2.8 ly  16,32  61  20.450  333.744 
 Phi 42  3.0 ly  17,4  61  20.450  355.830 
 Phi 42  3.2 ly  18,47  61  20.450  377.712 
 Phi 42  3.5 ly  20,02  61  20.450  409.409 
 Phi 49  2.0 ly  13,64  52  20.450  278.938 
 Phi 49  2.5 ly  16,87  52  20.450  344.992 
 Phi 49  2.8 ly  18,77  52  20.450  383.847 
 Phi 49  2.9 ly  19,4  52  20.450  396.730 
 Phi 49  3.0 ly  20,02  52  20.450  434.767 
 Phi 49  3.2 ly  21,26  52  20.450  409.409 
 Phi 49  3.4 ly  22,49  52  20.450  459.921 
 Phi 49  3.8 ly  24,91  52  20.450  509.410 
 Phi 49  4.0 ly  26,1  52  20.450  533.745 
 Phi 49  4.5 ly  29,03  52  20.450  593.664 
 Phi 49  5.0 ly  32  52  20.450  654.400 
 Phi 60  1.1 ly  9,57  37  23.550  225.374 
 Phi 60  1.2 ly  10,42  37  23.550  245.391 
 Phi 60  1.4 ly  12,12  37  22.350  270.882 
 Phi 60  1.5 ly  12,96  37  22.350  289.656 
 Phi 60  1.8 ly  15,47  37  21.050  325.644 
 Phi 60  2.0 ly  17,13  37  20.450  350.309 
 Phi 60  2.5 ly  21,23  37  20.450  434.154 
 Phi 60  2.8 ly  23,66  37  20.450  483.847 
 Phi 60  2.9 ly  24,46  37  20.450  500.207 
 Phi 60  3.0 ly  25,26  37  20.450  516.567 
 Phi 60  3.5 ly  29,21  37  20.450  597.345 
 Phi 60  3.8 ly  31,54  37  20.450  644.993 
 Phi 60  4.0 ly  33,09  37  20.450  676.691 
 Phi 60  5.0 ly  40,62  37  20.450  830.679 
 Phi 76  1.1 ly  12,13  27  23.550  285.662 
 Phi 76  1.2 ly  13,21  27  23.550  311.096 
 Phi 76  1.4 ly  15,37  27  22.350  343.520 
 Phi 76  1.5 ly  16,45  27  22.350  367.658 
 Phi 76  1.8 ly  19,66  27  21.050  413.843 
 Phi 76  2.0 ly  21,78  27  20.450  445.401 
 Phi 76  2.5 ly  27,04  27  20.450  552.968 
 Phi 76  2.8 ly  30,16  27  20.450  616.772 
 Phi 76  2.9 ly  31,2  27  20.450  638.040 
 Phi 76  3.0 ly  32,23  27  20.450  659.104 
 Phi 76  3.2 ly  34,28  27  20.450  701.026 
 Phi 76  3.5 ly  37,34  27  20.450  763.603 
 Phi 76  3.8 ly  40,37  27  20.450  825.567 
 Phi 76  4.0 ly  42,38  27  20.450  866.671 
 Phi 76  4.5 ly  47,34  27  20.450  968.103 
 Phi 76  5.0 ly  52,23  27  20.450  1.068.104 
 Phi 90  2.8 ly  35,42  24  20.450  724.339 
 Phi 90  2.9 ly  36,65  24  20.450  749.493 
 Phi 90  3.0 ly  37,87  24  20.450  774.442 
 Phi 90  3.2 ly  40,3  24  20.450  824.135 
 Phi 90  3.5 ly  43,92  24  20.450  898.164 
 Phi 90  3.8 ly  47,51  24  20.450  971.580 
 Phi 90  4.0 ly  49,9  24  20.450  1.020.455 
 Phi 90  4.5 ly  55,8  24  20.450  1.141.110 
 Phi 90  5.0 ly  61,63  24  20.450  1.260.334 
 Phi 90  6.0 ly  73,07  24  20.450  1.494.282 
 Phi 114  1.4 ly  23  16  22.350  514.050 
 Phi 114  1.8 ly  29,75  16  21.050  626.238 
 Phi 114  2.0 ly  33  16  20.450  674.850 
 Phi 114  2.4 ly  39,45  16  20.450  806.753 
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  20.450  839.677 
 Phi 114  2.8 ly  45,86  16  20.450  937.837 
 Phi 114  3.0 ly  49,05  16  20.450  1.003.073 
 Phi 114  3.8 ly  61,68  16  20.450  1.261.356 
 Phi 114  4.0 ly  64,81  16  20.450  1.325.365 
 Phi 114  4.5 ly  72,58  16  20.450  1.484.261 
 Phi 114  5.0 ly  80,27  16  20.450  1.641.522 
 Phi 114  6.0 ly  95,44  16  20.450  1.951.748 
 Phi 141  3.96 ly  80,46  10  20.450  1.645.407 
 Phi 141  4.78 ly  96,54  10  20.450  1.974.243 
 Phi 141  5.16 ly  103,95  10  20.450  2.125.778 
 Phi 141  5.56 ly  111,66  10  20.450  2.283.447 
 Phi 141  6.35 ly  126,8  10  20.450  2.593.060 
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  20.450  1.968.108 
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  20.450  2.364.429 
 Phi 168  5,16 ly  124,56  10  20.450  2.547.252 
 Phi 168  5,56 ly  133,86  10  20.450  2.737.437 
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  20.450  3.111.672 

Bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)

 Quy cách  Độ dày  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây) 

 Phi 21  1.6 ly  4,642  169  28.800  157.939 
 Phi 21  1.9 ly  5,484  169  29.400  136.475 
 Phi 21  2.1 ly  5,938  169  27.300  162.107 
 Phi 21  2.3 ly  6,435  169  27.300  175.676 
 Phi 21  2.3 ly  7,26  169  27.300  198.198 
 Phi 26,65  1.6 ly  5,933  113  29.400  174.430 
 Phi 26,65  1.9 ly  6,961  113  28.800  200.477 
 Phi 26,65  2.1 ly  7,704  113  27.300  210.319 
 Phi 26,65  2.3 ly  8,286  113  27.300  226.208 
 Phi 26,65  2.6 ly  9,36  113  27.300  255.528 
 Phi 33,5  1.6 ly  7,556  80  29.400  222.146 
 Phi 33,5  1.9 ly  8,888  80  28.800  255.974 
 Phi 33,5  2.1 ly  9,762  80  27.300  266.503 
 Phi 33,5  2.3 ly  10,722  80  27.300  292.711 
 Phi 33,5  2.5 ly  11,46  80  27.300  312.858 
 Phi 33,5  2.6 ly  11,886  80  27.300  324.488 
 Phi 33,5  2.9 ly  13,128  80  27.300  358.394 
 Phi 33,5  3.2 ly  14,4  80  27.300  393.120 
 Phi 42,2  1.6 ly  9,617  61  29.400  282.740 
 Phi 42,2  1.9 ly  11,335  61  28.800  326.448 
 Phi 42,2  2.1 ly  12,467  61  27.300  340.349 
 Phi 42,2  2.3 ly  13,56  61  27.300  370.188 
 Phi 42,2  2.6 ly  15,24  61  27.300  416.052 
 Phi 42,2  2.9 ly  16,87  61  27.300  460.551 
 Phi 42,2  3.2 ly  18,6  61  27.300  507.780 
 Phi 48,1  1.6 ly  11  52  29.400  323.400 
 Phi 48,1  1.9 ly  12,995  52  28.800  374.256 
 Phi 48,1  2.1 ly  14,3  52  27.300  390.390 
 Phi 48,1  2.3 ly  15,59  52  27.300  425.607 
 Phi 48,1  2.5 ly  16,98  52  27.300  463.554 
 Phi 48,1

Đánh giá: 

Điểm 2.8 /5 dựa vào 6 đánh giá
Gửi đánh giá của bạn về bài viết:    Gửi đánh giá

Tag:
 • ,

 • Sản phẩm liên quan
  Danh mục sản phẩm
  Sản phẩm nổi bật

  THÁI HOÀ PHÁT GIAO 15 TẤN THÉP ỐNG CÔNG TRÌNH TÂY NINH THÁI HOÀ PHÁT GIAO 15 TẤN THÉP ỐNG CÔNG TRÌNH TÂY NINH
  Hình ảnh Thái Hoà Phát cung cấp 15 Tấn thép ống Công Trinh Tại Tây Ninh. Hotline tư vấn 0971298787
  THÁI HOÀ PHÁT GIAO 27 TẤN THÉP HÌNH CHO DỰ ÁN TẠI HỒ CHÍ MINH THÁI HOÀ PHÁT GIAO 27 TẤN THÉP HÌNH CHO DỰ ÁN TẠI HỒ CHÍ MINH
  Hình ảnh Thái Hoà Phát giao 27 Tấn thép hình cho dự án tại Hồ Chí Minh. Liên hệ ngay hotline 0971 29 87 87 để được báo giá nhanh.
  GIAO 30 TẤN THÉP HỘP DỰ ÁN XÂY DỰNG - BÌNH DƯƠNG GIAO 30 TẤN THÉP HỘP DỰ ÁN XÂY DỰNG - BÌNH DƯƠNG
  Hình ảnh Thái Hoà Phát giao 30 Tấn thép hộp dự án xây dựng ở Bình Dương. Hotline tư vấn báo giá nhanh 0971 29 87 87.
  DỰ ÁN
  THÁI HOÀ PHÁT GIAO 15 TẤN THÉP ỐNG CÔNG TRÌNH TÂY NINH THÁI HOÀ PHÁT GIAO 15 TẤN THÉP ỐNG CÔNG TRÌNH TÂY NINH
  Hình ảnh Thái Hoà Phát cung cấp 15 Tấn thép ống Công Trinh Tại Tây Ninh. Hotline tư vấn 0971298787
  THÁI HOÀ PHÁT GIAO 27 TẤN THÉP HÌNH CHO DỰ ÁN TẠI HỒ CHÍ MINH THÁI HOÀ PHÁT GIAO 27 TẤN THÉP HÌNH CHO DỰ ÁN TẠI HỒ CHÍ MINH
  Hình ảnh Thái Hoà Phát giao 27 Tấn thép hình cho dự án tại Hồ Chí Minh. Liên hệ ngay hotline 0971 29 87 87 để được báo giá nhanh.
  GIAO 30 TẤN THÉP HỘP DỰ ÁN XÂY DỰNG - BÌNH DƯƠNG GIAO 30 TẤN THÉP HỘP DỰ ÁN XÂY DỰNG - BÌNH DƯƠNG
  Hình ảnh Thái Hoà Phát giao 30 Tấn thép hộp dự án xây dựng ở Bình Dương. Hotline tư vấn báo giá nhanh 0971 29 87 87.
  GIAO 100 TẤN THÉP ỐNG LỚN - DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY HOÀ PHÁT DUNG QUẤT QUẢNG NGÃI GIAO 100 TẤN THÉP ỐNG LỚN - DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY HOÀ PHÁT DUNG QUẤT QUẢNG NGÃI
  Hình ảnh thực tế Giao 100 tấn thép ống lớn cho dự án xây dựng nhà máy Hoà Phát Dung Quất Quảng Ngãi. Liên hệ 0971 29 87 87 để được tư vấn nhanh.
  GIAO 25 TẤN THÉP & TÔN CÔNG TRÌNH VĨNH LONG GIAO 25 TẤN THÉP & TÔN CÔNG TRÌNH VĨNH LONG
  Hình ảnh giao 25 Tấn thép & tôn cho công trình Vĩnh Long. Liên hệ ngay hotline 0971 29 87 87 để được báo giá nhanh.
  Khách hàng đánh giá
  Dịch vụ bên đây nhanh và tôi hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả. Tôi đặt sắt thép ở Thái Hòa Phát khá nhiều. Sản phẩm chất lượng + uy tín. Nói chung ổn định.
  An Nguyễn

  An Nguyễn

  Nhà Thầu
  Tôi thực sự hài lòng về Thái Hòa Phát. Thứ nhất, bên đây lúc nào cũng đủ hàng, giá tốt, thông tin sp chính xác. Ngoài ra nhân viên còn rất nhiệt tình.
  Trần Nguyên

  Trần Nguyên

  Chủ Dự Án
  Video
  THÁI HÒA PHÁT STEEL
  Địa chỉ: DT 824, Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An.
  Mã số thuế: 1101883113
  Hotline: 0971 298 787 - 0974 894 075
  Email: thpsteel8787@gmail.com
  Website: thaihoaphat.net
  Kết nối với chúng tôi
  Facebook youtube google instagram

   DMCA.com Protection Status

  Bản quyền thuộc về THÁI HÒA PHÁT STEEL
  0917504544